Nghiên cứu chủ đề khác với nghiên cứu từ khóa. Nghiên cứu từ khóa truyền thống tập trung vào nhu cầu (khối lượng) và độ khó (cạnh tranh). Chủ đề tập trung vào sự toàn diện(breadth), chuyên sâu(depth) và thẩm quyền(authority).

Không còn nghi ngờ gì nữa, phương pháp này là phổ biến. Tuy nhiên, bạn đang phạm sai lầm lớn bằng cách đi theo con đường thông thường.

 

Mục lục:

Nghiên cứu từ khóa cho chiến lược Content

Xác định Topic để tiếp thị Content

Nghiên cứu Topic cho chiến lược Content của bạn

Chiến lược Content: Cách xây dựng kế hoạch nội dung

 

Nghiên cứu từ khóa cho chiến lược Content

Nghiên cứu từ khóa chỉ xem xét nội dung hiện có để tránh tạo nội dung mới cho các từ khóa mà bạn đã xếp hạng.

Điều đó không đủ tốt trong môi trường tiếp thị Content hiện nay. Các công cụ tìm kiếm đã đánh giá thấp tầm quan trọng của các từ khóa và trọng tâm bây giờ là Topic Authority (thẩm quyền về chủ đề). Vì vậy, nếu chiến lược đi đến nội dung của bạn chỉ tập trung vào các từ khóa dài, hãy suy nghĩ lại.

Hummingbird đã thay đổi trò chơi. Bây giờ là lúc cho một chiến lược từ khóa tập trung vào chủ đề. Các nhà tiếp thị content cần bắt đầu với nghiên cứu chủ đề và lập kế hoạch content trước. Chỉ sau đó bạn mới nên đi sâu vào nghiên cứu từ khóa và ý định người tìm kiếm

Google không quan tâm đến những từ khóa cụ thể mà bạn sử dụng. Họ đang xem các chủ đề mà bạn đề cập và mức độ bạn đã đưa các chủ đề đó vào nội dung và trên website của mình.

Phân tích content định tính đòi hỏi bạn phải xem xét:

 • Content nào bạn đã có về một chủ đề?
 • Độ rộng và độ sâu của cụm chủ đề của bạn là gì?
 • Bạn có thẩm quyền nào về một chủ đề? Ví dụ, các hồ sơ backlink của cụm chủ đề của bạn là gì?

Google Đo lường Authority theo Topic như thế nào?

Google tự động xác định các chủ đề (entity) và từ khóa mà bạn có thẩm quyền. Sau đó, họ quyết định những tìm kiếm từ khóa nào bạn sẽ xếp hạng, dựa trên chất lượng được xác định trước đó.

Khi các chủ đề cốt lõi được xác định, bạn cần xây dựng một kế hoạch nội dung cho từng topic.

Lấy seothetop.com chẳng hạn. Chúng tôi tập trung vào các chủ đề như: Seo onpage, Seo offpage, xây dựng liên kết, tối ưu hóa Content. Sau đó, chúng tôi xây dựng một kế hoạch với một mức ưu tiên cho từng chủ đề đó.

Sau đó, nếu chúng tôi muốn mở rộng hơn 1000 từ khóa, bao gồm cả những gì keyword đang xếp hạng, có thể thêm 15 chủ đề. Vì vậy, có 15 kế hoạch.

Xác định Topic để tiếp thị Content

Để thực sự làm điều này, có hai bước quan trọng bạn cần thực hiện:

 1. Tập trung vào nghiên cứu Chủ đề (Topic Cluster).
 2. Hồ sơ ý định người dùng.

Đầu tiên, xác định từng chủ đề mà bạn muốn tập trung vào.

Tiếp theo, kéo vào hồ sơ ý định người dùng (câu hỏi về ý định người dùng, từ khóa riêng lẻ). Bạn có thể sử dụng các công cụ như Google Keyword Planner, MarketMuse, SEMRush, SpyFu hoặc Moz.

Có Chủ đề trong tay, bây giờ là lúc để thống trị thị trường ngách của bạn. Bạn sẽ làm điều này bằng cách chiến lược tạo ra content phù hợp với số lượng đủ để bao quát triệt để topic.

Đây là cách để trở thành một authority được công nhận về một chủ đề cụ thể:

 1. Thiết lập một "bãi biển". Viết một mục nội dung chất lượng cao, suy nghĩ Pillar Content, về một chủ đề và đưa trang đó để xếp hạng trên trang đầu tiên của Google.
 2. Viết nội dung hỗ trợ (Content Cluster) cho các chủ đề / chủ đề liên quan. Viết bài viết với phạm vi bảo hiểm chuyên sâu, sau đó liên kết chúng trở lại trụ cột của bạn. Đây là nội dung tập trung vào đối tượng sẽ thu hút các personas người mua cụ thể.
 3. Giữ sáng tạo nội dung của bạn. Thêm chiều rộng (chủ đề liên quan nhiều hơn), độ sâu (bao quát sâu hơn về từng vấn đề liên quan) và liên kết tất cả chúng lại với nhau.
 4. Theo thời gian, bạn sẽ xây dựng một trung tâm tài nguyên tuyệt vời thống trị một phân khúc riêng.
 5. Chuyển sang chủ đề tiếp theo.

Trước tiên, tốt nhất là đi sâu và toàn diện tối ưu hóa một chủ đề, hơn là tối ưu hóa nhiều chủ đề khác nhau nhưng theo cách nông cạn. 

Làm thế nào cụ thể và nhắm mục tiêu là Từ khóa của bạn?

Cố gắng xếp hạng cho một từ khóa rất chung chung (chẳng hạn như những lỗi guitars) có nghĩa là bạn sẽ cần tạo một kho nội dung khổng lồ.

Thay vào đó, đó là cách sử dụng thời gian tốt hơn để tập trung vào một phân khúc mà bạn có thể thống trị.

Tập trung vào một thị trường ngách mà doanh nghiệp của bạn chuyên.

Đừng lo lắng nếu volume có vẻ quá thấp. Bạn đang hướng đến sự phù hợp và chất lượng, không phải volume cao.

Nghiên cứu Topic cho Chiến lược Content của bạn

Về cơ bản, nghiên cứu từ khóa luôn được tập trung vào làm việc xung quanh content nói về cái gì. Các nhà tiếp thị sử dụng dữ liệu từ các công cụ như Google KP để cố gắng sao lưu những gì content nên có. 

Một cách hiệu quả hơn để làm điều đó là:

 1. Xác định những gì trang web của bạn là 'về điều gì' và những gì bạn nên về. Xác định những chủ đề bạn sẽ đề cập đến như một phần của chiến lược nội dung của bạn.
 2. Xác định nội dung bạn nên viết để bao quát các chủ đề mục tiêu này một cách toàn diện. Nhóm ý tưởng nội dung xung quanh các chủ đề như là một phần của kế hoạch nội dung của bạn.
 3. Ưu tiên những gì bạn nên viết trước so với sau. Đây là nơi bạn bắt đầu thực hiện nghiên cứu từ khóa để thu hút các yếu tố như cạnh tranh và tác động (số lượng tìm kiếm). Những yếu tố này, cộng với sự liên quan đến chiến lược của bạn, giúp bạn xác định mức độ ưu tiên. Ví dụ: nếu thứ gì đó có volume lớn và cạnh tranh thấp nhưng không liên quan, thì nó sẽ không quan trọng. Chiến lược tốt nhất là viết nội dung phù hợp với chiến lược cốt lõi của bạn. Ưu tiên nội dung sẽ tạo ra tác động ngắn hạn nhất.
 4. Trong khi viết một bài đăng trên blog, hãy bao gồm các từ khóa và ý định người dùng liên quan. Hãy nhớ rằng bạn có thể cần phải trả lời nhiều ý định của người dùng trên nhiều trang.

Các nhà chiến lược nội dung không muốn thiếu công việc. Trên thực tế, họ thường xuyên thấy mình trong tình huống ngược lại. Để mở rộng chiến lược inbound marketing của bạn, bạn cần một phương pháp ưu tiên các cơ hội. 

Giới thiệu Khung BADVC.

 

Khung BADVC được viết tắt bởi:

 • B: Bề rộng
 • A: Thẩm quyền
 • D: Độ sâu
 • V: Khối lượng
 • C: Cạnh tranh

Chúng tôi xem xét thẩm quyền hiện tại, chiều rộng và độ sâu của phạm vi bảo đảm cho chủ đề, cũng như khối lượng (nhu cầu) và cạnh tranh (khó khăn). Thước đo thẩm quyền bao gồm thành công nội dung lịch sử về chủ đề, nội dung thẩm quyền về chủ đề và các chủ đề liên quan và backlink (khối lượng, liên quan và vận tốc).

Thông thường, bạn sẽ nhận được ROI cao nhất bằng cách tập trung vào nội dung chất lượng thấp và mỏng. Cụ thể, những người trong cụm có chiều rộng và chiều sâu cao, với khối lượng lớn và ít cạnh tranh. Tiếp theo trong dòng là những trường hợp tương tự có cạnh tranh nhiều hơn. Tiếp tục làm việc theo cách của bạn xuống dòng cho đến khi tất cả các cơ hội đã hết.

Cách xây dựng Kế hoạch Content với các cụm chủ đề

Lập kế hoạch Content của bạn và làm việc kế hoạch của bạn. Lời nói thật lòng hơn chưa bao giờ được thốt ra. Các trang web thẩm quyền được xây dựng từ một kế hoạch nhằm khám phá các cơ hội và ưu tiên các khả năng.

Đây là một khung để tạo một kế hoạch content hoạt động.

 1. Xây dựng Chiến lược Chủ đề. Xác định tất cả các cụm chủ đề hoặc chủ đề chính. Bạn thậm chí có thể nhóm các từ khóa đã biết thành các cụm theo chủ đề.
 2. Xây dựng một danh sách từ khóa. Nhận dữ liệu từ khóa bao gồm Volume và Cạnh tranh.
 3. Tạo một kho ContentThực hiện kiểm toán content trang web của bạn và sắp xếp nội dung của bạn theo Cụm chủ đề.
 4. Cho điểm chất lượng của tất cả các Content, bạn có thể tự xếp loại chúng là A, B, C, D.
 5. Thống kê tổng hợp. Bạn muốn thống kê cấp độ cụm cung cấp độ rộng và độ sâu tổng thể cho từng cụm.
 6. Ưu tiên Content của bạn. Tìm kiếm nội dung mỏng trong một cụm với chiều rộng và chiều sâu lớn, khối lượng lớn, cạnh tranh thấp.
 7. Xác định content mới để tạo. Tìm kiếm các khoảng trống nội dung(content gap) / khoảng trống chủ đề trong một cụm đã mạnh.
 8. Đặt kế hoạch content của bạn với nhau.
 9. Chọn một tiêu đề cho mỗi mục nội dung.
 10. Tạo tóm tắt/phác thảo nội dung cho mỗi trang.
 11. Sử dụng những tóm tắt đó để viết nội dung bao quát toàn diện chủ đề.
 12. Kết nối tất cả nội dung của bạn cả bên trong và bên ngoài. (Sử dụng liên kết nội bộ)
 13. Đo hiệu suất trên toàn bộ Cụm chủ đề của bạn.

Từ khóa không còn là vua. Topic là từ khóa mới thay thế. Để có được vị trí tốt hơn trong SERPs, bạn cần có thẩm quyền lớn hơn. Vì thế, các nhà chiến lược nội dung phải tiến hành nghiên cứu chủ đề để tạo ra các kế hoạch hiệu quả.

Xêm thêm: Hướng dẫn xây dựng Topic cluster và cách tạo trang Pillar mẫu

Dũng Hoàng

Nguồn: Marketmuse