Kiến thức SEO, Tai lieu SEO, Web chuan SEO

High Quality Backlink: Backlink chất lượng cao tăng Traffic và xếp hạng tìm kiếm

Backlink - liên kết từ các trang web khác đến trang web của bạn - là cách hiệu quả nhất để cải thiện thứ hạng của bạn. Không phải tất cả các backlinks đều như nhau. Một số backlinks sẽ không cải thiện thứ hạng của bạn cả, và một số thậm chí có thể có một tác động tiêu cực. Vì vậy, bạn nên tập trung vào việc có được backlinks chất lượng cao.

Sẽ không thực tế nếu bạn mong đợi tất cả backlinks của bạn hoàn hảo, nếu bạn có được một liên kết tới trang web của bạn, ít nhất thuộc một vài trong số các yếu tố này để hoàn thiện hồ sơ liên kết của bạn .

 

Backlink chất lượng cao tăng traffic và xếp hạng tìm kiếm
Backlink chất lượng cao tăng traffic và xếp hạng tìm kiếm 

Nội dung

Từ nguồn có liên quan

Từ nguồn đáng tin cậy

Gửi lưu lượng truy cập

Cụm từ trong Anchor text là chính xác/cụm từ/ từ đồng nghĩa được sử dụng

Trong Nội dung

Trên trang có PageRank

Đặt Backlink tới các trang web có Authority cao

Bbacklink từ các nguồn khác đến trang của bạn – Đa dạng backlink

Không đối ứng

Đặt backlinks trên trang có ít link out

Không dễ dàng nhận được

Không phải trả tiền

 

 

Điều gì làm cho một backlink chất lượng cao, mỗi nhà tư vấn SEO sẽ có quan điểm hơi khác nhau về chủ đề này, tuy nhiên, hầu hết sẽ đồng ý rằng một backlink chất lượng tốt sẽ bao gồm một số yếu tố được liệt kê dưới đây:

 

Từ nguồn có liên quan

Các công cụ tìm kiếm muốn cung cấp sự liên quan trong kết quả tìm kiếm của họ, vì vậy hợp lý khi đánh giá backlinks, đây là yếu tố chính ảnh hưởng đến vị trí các trang web xếp hạng trong kết quả tìm kiếm. Backlink có thể có liên quan ở các cấp độ khác nhau. Các công cụ tìm kiếm xem xét mức độ liên quan chung của trang liên kết, sự liên quan của trang cụ thể với liên kết trên đó và sự liên quan của nội dung trực tiếp xung quanh liên kết.

 

Backlink từ nguồn liên quan được Google đánh giá rất cao
Backlink từ nguồn liên quan được Google đánh giá rất cao


  Tham khảo thêm bài viết cùng chủ đề: Xây dựng backlink mũ trắng không lo ngại penguine

Từ nguồn đáng tin cậy

Hợp lý khi có chất lượng cao sẽ đến từ một trang web chất lượng cao và trang web chất lượng cao cũng là một trang web rất đáng tin cậy. Để xác định xem một trang web có đáng tin cậy hay không, các công cụ tìm kiếm sử dụng một bộ các trang web đáng tin cậy (ví dụ như Wikipedia, BBC, Huffington Post, v.v.) mà họ biết chắc chắn có chất lượng cao và khó để có liên kết từ các trang này. Số lượng các liên kết đi một trang web ít hơn từ một trong những trang web hạt giống (seed), TrustRank của nó càng cao và chất lượng liên kết từ trang đó càng cao.

 

Gửi lưu lượng truy cập

Khía cạnh này của backlinks thường bị lãng quên. Mục đích đầu tiên của liên kết, trước khi các công cụ tìm kiếm bắt đầu sử dụng chúng như là một yếu tố trong các thuật toán của họ, là để tăng giá trị cho một trang bằng cách hướng khách truy cập vào các tài nguyên có liên quan đến chủ đề của trang đó. Khách truy cập vẫn nhấp vào các liên kết này thường xuyên như khi họ tạo ra internet và có một liên kết ở vị trí nổi bật trên trang được đánh giá cao sẽ làm cho trang web chất lượng cao vì bất kể xếp hạng sẽ mang lại cho trang web của bạn một lượng khách hàng mục tiêu.

 

Cụm từ trong Anchor text là chính xác/cụm từ/ từ đồng nghĩa được sử dụng

Chất lượng của một backlink tăng lên nếu các từ tạo thành văn bản có thể click được của liên kết giống như, hoặc tương tự, những từ mà bạn đang cố gắng nâng cao thứ hạng của mình. Có vẻ như không tự nhiên khi có rất nhiều liên kết đến được tạo thành chính xác cùng một Anchor text mặc dù, sử dụng rất nhiều biến thể. Nếu bạn đang cố gắng để xếp hạng trang web của bạn cho 'tư vấn thế chấp', cũng như liên kết với 'tư vấn thế chấp' như anchor text, các biến thể tốt sẽ là 'tư vấn về thế chấp', 'tư vấn thế chấp chuyên nghiệp' và 'hướng dẫn thế chấp '.

 

Trong Nội dung

Các backlink nội dung (backlinks nội dung trong một khối văn bản) có nhiều khả năng là liên kết biên tập, chính xác là loại liên kết mà các công cụ tìm kiếm đánh giá cao nhất và nếu một liên kết được bao gồm sớm trong một mẩu nội dung thì đó là Tự nhiên để cho rằng tác giả của nội dung đó xem đó là một liên kết quan trọng. Do đó, một backlink trong phạm vi nội dung chính của một trang và phía trên cùng của khu vực nội dung đó được coi là có chất lượng cao hơn một liên kết thấp hơn trang hoặc trong thanh bên hoặc chân trang.

 

Backlink trong nội dung là tốt nhất
Backlink trong nội dung là tốt nhất


 

Trên trang có PageRank

PageRank (PR) là thước đo cơ bản và rõ ràng nhất để sử dụng khi đánh giá giá trị của một backlink - PR cao hơn của trang nơi liên kết được đặt, chất lượng của liên kết càng cao. Tất cả các trang web bắt đầu với một PR là 0 (hoặc n/a được chính xác) và PR của một trang có thể tăng và giảm theo thời gian. Ngoài ra, giá trị PR mà Google hiển thị cho một trang chỉ được cập nhật cho PR trong khoảng 3 tháng hoặc hơn, nhưng trong thuật toán nó được cập nhật liên tục.

 

Đặt Backlink tới các trang web có Authority cao

Nếu backlink đến trang web của bạn được bao gồm trên một trang liên kết tới các trang web có chất lượng cao, đặc biệt là các trang web trong cùng một lĩnh vực như trang web của bạn thì nó sẽ chỉ ra cho các công cụ tìm kiếm rằng trang web của bạn phải được đặt trong cùng một khung với các trang web có chất lượng cao . Nếu các liên kết khác trên trang là các trang web có chất lượng thấp, thì trang web của bạn sẽ không nhất thiết phải được phân loại là chất lượng thấp cũng như vậy, tuy nhiên các công cụ tìm kiếm có thể chọn không bao gồm các liên kết đó dưới dạng một yếu tố tích cực hoặc tiêu cực trong bảng xếp hạng của họ.

 

Bbacklink từ các nguồn khác đến trang của bạn – Đa dạng backlink

Có sự tương quan chặt chẽ giữa thứ hạng cao hơn cho một trang web và số lượng các trang web duy nhất (tức là các tên miền khác nhau được lưu trữ trên các địa chỉ IP khác nhau) liên kết đến trang đó. Tất cả những người khác đều bình đẳng, tốt hơn là có 10 liên kết từ 10 trang web khác nhau hơn 100 liên kết từ 3 trang web khác nhau. Vì vậy, để một liên kết mới đến trang web của doanh nghiệp bạn được coi là chất lượng cao, nên đến từ một trang web chưa liên kết với bạn.

 

Đa dạng backlink từ nhiều nguồn
Đa dạng backlink từ nhiều nguồn

 
 

Không đối ứng

Liên kết trao đổi đã bị lạm dụng rộng rãi trong quá khứ, kết quả là giá trị của các liên kết lẫn nhau có thể làm giảm xếp hạng. Các liên kết đối ứng vẫn có giá trị và chắc chắn không có nguy cơ áp dụng hình phạt do hậu quả của chúng, tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một liên kết có chất lượng cao nhất, thì nó sẽ đến từ một trang web mà bạn cũng không liên kết đến từ trang web của riêng bạn

 

Đặt backlinks trên trang có ít link out

Sự tin tưởng và Authority (uy tín) chảy qua một trang có backlink đến trang web của bạn sẽ được chia ra giữa tất cả các liên kết trên trang đó và do đó các liên kết ít có trên một trang, chất lượng của các liên kết trên trang càng cao, Như sự tin tưởng và thẩm quyền được thông qua ngày càng ít pha loãng. Nó phụ thuộc vào một số yếu tố, nhưng theo quy tắc chung, có một liên kết đến trang của bạn chia sẻ một trang với ít hơn 10 liên kết ngoài khác sẽ được coi là tốt.

 

Link juice – càng nhiều link out giá trị nhận được của các trang càng ít
Link juice – càng nhiều link out giá trị nhận được của các trang càng ít

 

Không dễ dàng nhận được

Việc dễ dàng hơn bạn có thể có được một backlink, ít giá trị nó có thể sẽ có. Rất có thể là nếu bạn có thể có được vài phút, hoặc với một vài cú nhấp chuột, thì hàng ngàn người sẽ làm nó trước khi bạn và hàng ngàn người khác sẽ làm điều đó sau khi bạn - kể cả đối thủ cạnh tranh của bạn nếu họ dành thời gian để xem xét Hồ sơ backlink của trang web của bạn. Nếu một đối thủ cạnh tranh lặp lại một trong những liên kết của bạn thì giá trị liên kết đó đã được vô hiệu hóa trong cuộc thi SEO đầu-đối với đối thủ đó.

 

Không phải trả tiền

Liên kết có trả tiền có thể và thường làm, cải thiện thứ hạng, tuy nhiên, chúng không thể được phân loại là backlink chất lượng cao vì rủi ro mà chúng mang theo. Các công cụ tìm kiếm nói rõ ràng rằng việc mua lại các backlink cho mục đích cải thiện thứ hạng trang web của bạn trái với hướng dẫn của họ và các trang web bị phát hiện có thể bị phạt. Thanh toán không cần phải được thực hiện trực tiếp vào trang web liên kết với bạn, nó có thể được thông qua một chương trình liên kết bên thứ ba, chẳng hạn như một mạng lưới blog.

 

 

Dung Hoang

Nguồn: SeoMark

Nếu bạn thấy nội dung này thực sự có giá trị, hãy chia sẻ tới bạn bè
Chân thành cám ơn

Tin liên quan

Chia sẻ cách kiếm 40 backlink tự nhiên mỗi tháng thay vì phải xây dựng Chia sẻ cách kiếm 40 backlink tự nhiên mỗi tháng thay vì phải xây dựng

Xây dựng backlink là công việc khó khăn với bất cứ một blogger hay một doanh nghiệp bởi làm sao để có được backlink chất lượng, an toàn và hiệu quả mà lại từ những website tin cậy như Vnexpres, hay những backlink .edu. Bài viết này sẽ chia sẻ với bạn cách kiếm được backlink tự nhiên nhất từ nội dung

by SEOtheTop | 12/07/2017

11 cách Xây dựng Backlink Thân thiện và An toàn với SEO năm 2017 11 cách Xây dựng Backlink Thân thiện và An toàn với SEO năm 2017

Để xây dựng backlinks một cách An toàn, bạn có thể xây dựng các backlinks thân thiện với SEO như viết một số bài trụ cột có giá trị mà chưa ai từng viết, viết bài gây tranh cãi, xây dựng mối quan hệ, xây dựng cộng đồng, và nhiều cách nữa được trình bày dưới đây

by SEOtheTop | 10/07/2017

Case study: Mẫu tiếp cận Xây dựng liên kết dựa trên Nội dung Case study: Mẫu tiếp cận Xây dựng liên kết dựa trên Nội dung

Xây dựng liên kết được định vị như là một công việc tẻ nhạt, đáng sợ và mất nhiều thời gian, công sức, làm không đúng sẽ không hiệu quả và gây lãng phí thời gian và tiền của. Phần lớn công việc xây dựng liên kết mà tôi làm mỗi ngày là tiếp cận trực tiếp và nó có hiệu quả tốt.

by SEOtheTop | 30/05/2017

Tổng quan về Xây dựng liên kết từ cơ bản đến nâng cao Tổng quan về Xây dựng liên kết từ cơ bản đến nâng cao

Xây dựng liên kết là cả một quá trình đòi hỏi đầu tư thời gian công sức và sự linh hoạt sáng tạo để có được những backlink chất lượng, backlink đặt được ở những trang càng khó đặt càng có giá trị cao.

by SEOtheTop | 30/05/2017

High Quality Backlink: Backlink chất lượng cao tăng Traffic và xếp hạng tìm kiếm High Quality Backlink: Backlink chất lượng cao tăng Traffic và xếp hạng tìm kiếm

Backlink chất lượng cao - liên kết từ các trang web khác đến trang web của bạn - là cách hiệu quả nhất để cải thiện thứ hạng của bạn. Không phải tất cả các backlinks đều như nhau.

by SEOtheTop | 15/05/2017

10 bí quyết Xây dựng Liên kết Nội bộ hiệu quả có thể bạn chưa biết 10 bí quyết Xây dựng Liên kết Nội bộ hiệu quả có thể bạn chưa biết

Liên kết nội bộ là những công việc thường bị đánh giá thấp trong SEO về khả năng sử dụng và chuyển đổi, chúng rất dễ thực hiện và thường bị bỏ sót. Bài viết này chúng ta sẽ xem xét 3 loại liên kết nội bộ tạo nên sự khác biệt lớn về kết quả nó đem lại

by SEOtheTop | 09/05/2017

Liên kết theo ngữ cảnh tác động tới SEO như thế nào? Liên kết theo ngữ cảnh tác động tới SEO như thế nào?

Liên kết theo ngữ cảnh là liên kết đặt trong Nội dung văn bản của trang web thông qua anchor text có chứa từ khóa. Nếu được sử dụng hợp lý, việc liên kết theo ngữ cảnh có thể chứng minh là chiến lược liên kết SEO rất hiệu quả cho trang web của bạn.

by SEOtheTop | 08/05/2017

Phương pháp Tiếp cận để Xây dựng liên kết Hiệu quả Phương pháp Tiếp cận để Xây dựng liên kết Hiệu quả

Tiếp cận để xây dựng liên kết là công việc đòi hỏi đầu tư thời gian và tìm hiểu kỹ về người chúng ta muốn liên hệ, cần sự sáng tạo và tinh tế để đưa vào nội dung thông điệp bạn gửi đến người nhận để gây được sự chú ý và thiện cảm của họ. Để có thể nhận được phản ứng tích cực và có được hành động mon

by SEOtheTop | 04/05/2017

Cách xác định Mục tiêu để Xây dựng Liên kết trong SEO Cách xác định Mục tiêu để Xây dựng Liên kết trong SEO

Xây dựng liên kết mục tiêu là cách tiếp cận và cố gắng đưa các liên kết đến các URL cụ thể hoặc tên miền cụ thể - thường là các trang cá nhân, sử dụng các liên kết đó để tăng thứ hạng các trang của bạn trong kết quả của công cụ tìm kiếm. Việc này cần thực hiện trong một thời gian dài

by SEOtheTop | 03/05/2017

5 Mẫu Chiến lược Xây dựng Liên kết hiệu quả trong SEO 5 Mẫu Chiến lược Xây dựng Liên kết hiệu quả trong SEO

Chiến lược xây dựng liên kết sẽ ảnh hưởng nhiều tới thành bại của chiến dịch SEO, và chiến lược xây dựng liên kết là một phần khó khăn trong công việc SEO không có công thức chung cho 2 dự án khác nhau bởi mỗi dự án phụ thuộc nhiều vào thông tin sản phẩm, dịch vụ và lĩnh vực của từng dự án, khi đó s

by SEOtheTop | 28/04/2017

GUEST POST

Trang web SeoTheTop mới mở mục Blog Seo mục đích đăng những bài viết về chủ để SEO chia sẻ với cộng đồng, bạn sẽ được đặt 2 link FOLLOW về trang của mình
Bài đăng gửi về email dunghv36@gmail.com
Thank You

Nhiều người đọc
Hướng dẫn làm SEO web trong 9 ngày với Full Tài liệu PDF Hướng dẫn làm SEO web trong 9 ngày với Full Tài liệu PDF

Chọn bộ tài liệu Hướng dẫn làm SEO web hoàn toàn FREE Step by Step trong 9 ngày...

Guest Post là gì? Cách tăng trưởng lưu lượng truy cập từ Bài viết khách Guest Post là gì? Cách tăng trưởng lưu lượng truy cập từ Bài viết khách

Guest Post hay khách đăng bài là một người sở hữu website hay blog tạo ra bài...

Tổng quan về SEO - Slide tài liệu SEO Tổng quan về SEO - Slide tài liệu SEO

Tài liệu Tổng quan về SEO là một bức tranh tổng thể trả lời các câu hỏi SEO là...

Cách SEO từ khóa lên Top Google Nhanh và bền vững như thế nào? Cách SEO từ khóa lên Top Google Nhanh và bền vững như thế nào?

Câu hỏi Cách nào để SEO từ khóa lên TOP Google nhanh nhất? với tôi và nhiều...

Quy trình SEO website 2017 lên top Google nhanh và bền vững Quy trình SEO website 2017 lên top Google nhanh và bền vững

Thuật toán xếp hạng thay đổi hàng ngày, bạn đã tìm hiểu và áp dụng Quy trình...