Mục đích chính của việc thực hiện nghiên cứu thị trường là để hiểu hoặc xem xét thị trường liên quan đến một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, để quyết định cách khán giả sẽ phản ứng với một sản phẩm hoặc dịch vụ. Thông tin thu được từ việc thực hiện nghiên cứu thị trường có thể được sử dụng để điều chỉnh các hoạt động tiếp thị / quảng cáo hoặc để xác định đâu là ưu tiên về tính năng / yêu cầu dịch vụ (nếu có) của người tiêu dùng.

Nội dung:

Các phương pháp và ví dụ nghiên cứu thị trường

 1. Nghiên cứu thị trường sơ cấp(Kết hợp cả Nghiên cứu Định tính và Định lượng)
 2. Nghiên cứu thị trường thứ cấp (secondary)
 3. Nghiên cứu Định tính (Qualitative)
 4. Nghiên cứu Định lượng (Quantitative)
 5. Nghiên cứu xây dựng thương hiệu (Branding)
 6. Nghiên cứu khách hàng (customer)
 7. Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh (competitor)
 8. Nghiên cứu sản phẩm (product) 

 

Tại sao nghiên cứu thị trường lại quan trọng?

Tiến hành nghiên cứu là một trong những cách tốt nhất để đạt được sự hài lòng của khách hàng, giảm thiểu tình trạng hỗn loạn của khách hàng và nâng cao hoạt động kinh doanh. Dưới đây là những lý do tại sao market research lại quan trọng và cần được xem xét trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào:

 • Thông tin có giá trNó cung cấp thông tin và cơ hội về giá trị của sản phẩm hiện có và sản phẩm mới, do đó, giúp doanh nghiệp lập kế hoạch và chiến lược phù hợp
 • Ly khách hàng làm trung tâm: Nó giúp xác định những gì khách hàng cần và muốn. Tiếp thị lấy khách hàng làm trung tâm và hiểu khách hàng và nhu cầu của họ sẽ giúp doanh nghiệp thiết kế sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp nhất với họ.
 • D báo: Bằng cách hiểu nhu cầu của khách hàng, doanh nghiệp cũng có thể dự báo sản xuất và bán hàng của họ. Nghiên cứu thị trường cũng giúp xác định lượng hàng tồn kho tối ưu
 • Li thế cnh tranh: Để đi trước đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu thị trường là một công cụ quan trọng để thực hiện các nghiên cứu so sánh. Các doanh nghiệp có thể đề ra các chiến lược kinh doanh có thể giúp họ đi trước các đối thủ cạnh tranh.
Các phương pháp nghiên cứu thị trường
Các phương pháp nghiên cứu thị trường

Các phương pháp và ví dụ nghiên cứu thị trường

Cho dù một tổ chức hoặc doanh nghiệp muốn biết hành vi mua hàng của người tiêu dùng hoặc khả năng người tiêu dùng trả một khoản chi phí nhất định cho một sản phẩm, nghiên cứu thị trường giúp đưa ra các kết luận có ý nghĩa.

Tùy thuộc vào các phương pháp và công cụ được yêu cầu, sau đây là các loại:

1. Nghiên cứu thị trường sơ cấp (Kết hợp cả Nghiên cứu Định tính và Định lượng): 

Nghiên cứu thị trường sơ cấp là một quá trình, trong đó các tổ chức hoặc doanh nghiệp liên hệ với người tiêu dùng cuối cùng hoặc thuê một bên thứ ba thực hiện các nghiên cứu có liên quan để thu thập dữ liệu. Dữ liệu thu thập được có thể là dữ liệu định tính hoặc dữ liệu định lượng (dữ liệu số hoặc thống kê).

 

Trong khi tiến hành nghiên cứu thị trường sơ cấp (Primary), người ta có thể thu thập hai loại thông tin: Thăm dò và Cụ thể. Nghiên cứu khám phá được kết thúc mở, trong đó vấn đề được khám phá bằng cách đặt các câu hỏi mở ở định dạng phỏng vấn chi tiết thường với một nhóm nhỏ người còn được gọi là mẫu. Ở đây kích thước mẫu được giới hạn ở 6-10 thành viên. Mặt khác, nghiên cứu cụ thể được xác định chính xác hơn và được sử dụng để giải quyết các vấn đề được xác định bằng nghiên cứu khám phá.

Như đã đề cập trước đó, nghiên cứu thị trường sơ cấp là sự kết hợp giữa nghiên cứu thị trường định tính và nghiên cứu thị trường định lượng. Nghiên cứu định tính liên quan đến dữ liệu bán cấu trúc hoặc phi cấu trúc được thu thập thông qua một số phương pháp nghiên cứu định tính thường được sử dụng như:

Nhóm tập trung (Focus Group): 

Nhóm tập trung là một trong những phương pháp nghiên cứu định tính thường được sử dụng. Nhóm tập trung là một nhóm nhỏ người (6-10) thường trả lời các cuộc khảo sát trực tuyến được gửi cho họ. Phần tốt nhất về nhóm tập trung là thông tin có thể được thu thập từ xa, có thể được thực hiện mà không cần tương tác cá nhân với các thành viên trong nhóm. Tuy nhiên, đây là một phương pháp đắt tiền hơn vì nó được sử dụng để thu thập thông tin phức tạp.

Phỏng vấn một đối một: 

Đúng như tên gọi, phương pháp này liên quan đến sự tương tác cá nhân dưới hình thức phỏng vấn, trong đó nhà nghiên cứu đặt một loạt câu hỏi để thu thập thông tin hoặc dữ liệu từ những người được hỏi. Các câu hỏi chủ yếu là câu hỏi kết thúc mở và được hỏi theo cách để tạo điều kiện trả lời. Phương pháp này phụ thuộc nhiều vào khả năng và kinh nghiệm của người phỏng vấn trong việc đưa ra những câu hỏi gợi lên câu trả lời.

Nghiên cứu nhân khẩu học :

Loại nghiên cứu chuyên sâu này được thực hiện trong môi trường tự nhiên của những người được hỏi. Phương pháp này yêu cầu người phỏng vấn phải tự thích nghi với môi trường tự nhiên của người trả lời, có thể là một thành phố hoặc một ngôi làng xa xôi. Những hạn chế về địa lý có thể là một yếu tố cản trở việc tiến hành loại nghiên cứu này. Nghiên cứu nhân khẩu học có thể kéo dài từ vài ngày đến vài năm.

Các phương pháp nghiên cứu định tính được các tổ chức sử dụng để thực hiện nghiên cứu thị trường có cấu trúc bằng cách sử dụng các cuộc khảo sát trực tuyến, bảng câu hỏi và thăm dò ý kiến để có được những hiểu biết thống kê nhằm đưa ra các quyết định sáng suốt.

Phương pháp này đã từng được tiến hành bằng cách sử dụng bút và giấy. Điều này hiện đã phát triển thành việc gửi các cuộc khảo sát trực tuyến có cấu trúc cho người trả lời để có được thông tin chi tiết hữu ích. Các nhà nghiên cứu có xu hướng sử dụng các nền tảng khảo sát hiện đại và theo định hướng công nghệ để cấu trúc và thiết kế cuộc khảo sát của họ nhằm thu hút sự phản hồi tối đa từ người được hỏi.

Thông qua một cơ chế có cấu trúc tốt, dữ liệu được thu thập và báo cáo dễ dàng và có thể thực hiện các hành động cần thiết với tất cả thông tin có sẵn.

2. Nghiên cứu thị trường thứ cấp (secondary):

Nghiên cứu thứ cấp sử dụng thông tin được tổ chức bởi nguồn bên ngoài như các cơ quan chính phủ, phương tiện truyền thông, phòng thương mại, v.v. Thông tin này được xuất bản trên báo, tạp chí, sách, trang web của công ty, các cơ quan miễn phí của chính phủ và phi chính phủ, v.v. Nguồn thứ cấp sử dụng những thứ sau:

Nguồn công khai: 

Các nguồn công cộng như thư viện là một cách tuyệt vời để thu thập thông tin miễn phí. Thư viện chính phủ thường cung cấp dịch vụ miễn phí và một nhà nghiên cứu có thể ghi lại thông tin sẵn có.

Nguồn thương mại: 

Nguồn thương mại mặc dù đáng tin cậy nhưng đắt tiền. Báo chí địa phương, tạp chí, tạp chí, phương tiện truyền hình là những nguồn thương mại tuyệt vời để thu thập thông tin.

Các tổ chức giáo dục: 

Mặc dù không phải là nguồn thu thập thông tin phổ biến nhưng hầu hết các trường đại học và tổ chức giáo dục đều là nguồn thông tin phong phú vì nhiều dự án nghiên cứu được thực hiện ở đó hơn bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào.

3. Nghiên cứu Định tính (Qualitative)

Nghiên cứu thị trường định tính là việc thu thập dữ liệu sơ cấp hoặc thứ cấp về bản chất là phi số và do đó khó đo lường.

Các nhà nghiên cứu thu thập loại nghiên cứu thị trường này vì nó có thể bổ sung thêm chiều sâu cho dữ liệu.

Loại nghiên cứu thị trường này được sử dụng để tóm tắt và suy luận, thay vì chỉ ra sự thật chính xác mà thị trường mục tiêu nắm giữ. Ví dụ, nghiên cứu thị trường định tính có thể được thực hiện để tìm ra phản ứng của thị trường mục tiêu mới đối với một sản phẩm mới để chuyển phản ứng đó thành một lời giải thích rõ ràng cho công ty.

 

4. Nghiên cứu Định lượng (Quantitative)

Nghiên cứu định lượng là việc thu thập dữ liệu sơ cấp hoặc thứ cấp có bản chất là số và do đó có thể được thu thập dễ dàng hơn.

Các nhà nghiên cứu thu thập loại nghiên cứu thị trường này vì nó có thể cung cấp điểm chuẩn lịch sử, dựa trên các dữ kiện và bằng chứng số liệu.

Có một số cách để thu thập dữ liệu này - thăm dò ý kiến, khảo sát, nghiên cứu tại bàn, thống kê web, hồ sơ tài chính - có thể được khám phá về bản chất mà không cần quá sâu ở giai đoạn này.

Nghiên cứu thị trường định lượng có thể tạo ra nền tảng kiến thức cần thiết cho các nhà nghiên cứu để điều tra các giả thuyết sâu hơn thông qua nghiên cứu thị trường định tính.

5. Nghiên cứu xây dựng thương hiệu (Branding)

Nghiên cứu xây dựng thương hiệu hỗ trợ một công ty tạo ra, quản lý và duy trì thương hiệu công ty. Điều này có thể liên quan đến giai điệu, thương hiệu, hình ảnh, giá trị hoặc bản sắc của công ty.

Nghiên cứu có thể được thực hiện thông qua phỏng vấn, nhóm tập trung hoặc khảo sát. Ví dụ: các cuộc khảo sát về nhận thức thương hiệu sẽ hỏi những người tham gia của bạn liệu thương hiệu có được họ biết đến hay không và liệu đó có phải là thứ họ muốn mua hay không.

Các lĩnh vực bổ sung cho nghiên cứu thương hiệu cũng xoay quanh lòng trung thành với thương hiệu, nhận thức về thương hiệu, định vị thương hiệu, giá trị thương hiệu và bản sắc thương hiệu.

Mục đích của nghiên cứu sẽ là hiểu làm thế nào để biết nếu:

 • Thương hiệu của bạn đang hoạt động so với các đối thủ cạnh tranh khác
 • Có những lĩnh vực để cải thiện các hoạt động thương hiệu của bạn
 • Có những mặt tích cực cần giới thiệu để nâng cao hình ảnh thương hiệu của bạn

6. Nghiên cứu khách hàng (customer)

Nghiên cứu khách hàng xem xét những ảnh hưởng chính đến khách hàng mục tiêu của bạn và cách công ty của bạn có thể thực hiện các thay đổi để khuyến khích bán hàng.

Mục đích của nghiên cứu này là để biết khách hàng của bạn từ trong ra ngoài và liên tục tìm hiểu về cách họ tương tác với công ty. Một số chủ đề bao gồm:

 • Sự hài lòng của khách hàng - Khám phá điều gì khiến khách hàng hài lòng, vì mức độ hài lòng của khách hàng càng cao càng có nhiều khả năng dẫn đến việc tăng khả năng giữ chân khách hàng.
 • Lòng trung thành của khách hàng - Phần này xem xét những trải nghiệm nào đã xảy ra để dẫn đến lòng trung thành của khách hàng lớn hơn trong suốt vòng đời của khách hàng.
 • Nghiên cứu phân khúc khách hàng - Khám phá khách hàng là ai, hành vi và sở thích của họ là gì và những đặc điểm chung của họ.

Nghiên cứu bàn có liên quan có thể xem xét hồ sơ mua hàng trước đây, lập bản đồ hành trình của khách hàng, phân khúc khách hàng, nhân khẩu học và các mẫu tính cách.

Nghiên cứu chính, khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng, hoặc phỏng vấn mức độ hài lòng của khách hàng khi kết thúc cuộc gọi hỗ trợ khách hàng, cũng có thể cung cấp thêm chi tiết.

7. Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh (competitor)

Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh là việc biết đối thủ của bạn là ai và hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của họ so với tổ chức của bạn. Nó cũng có thể là về cung cấp cạnh tranh của bạn trên thị trường hoặc cách tiếp cận một thị trường mới.

Mục đích của nghiên cứu này là tìm cách làm cho tổ chức của bạn nổi bật và lập kế hoạch trong tương lai thông qua việc quét đường chân trời và lắng nghe sở thích của khách hàng.

Ví dụ: đối với phân tích cạnh tranh, các nhà nghiên cứu sẽ tạo phân tích SWOT cho doanh nghiệp của bạn và đối thủ cạnh tranh của bạn, để xem doanh nghiệp của bạn so sánh như thế nào.

Nghiên cứu sơ cấp có thể phỏng vấn khách hàng về sở thích mua hàng của họ, trong khi các nguồn thứ cấp sẽ xem xét sự thống trị thị trường, doanh số bán hàng, cấu trúc của đối thủ cạnh tranh, v.v. Với phân tích kỹ lưỡng này, bạn có thể hiểu mình có thể thay đổi ở đâu để cạnh tranh hơn và tìm kiếm những ý tưởng khiến bạn nổi bật.

8. Nghiên cứu sản phẩm (product)

Nghiên cứu thị trường sản phẩm là một cách chính để đảm bảo sản phẩm và dịch vụ của bạn phù hợp để tung ra thị trường và đang hoạt động tốt như khả năng của chúng.

Mục đích của nghiên cứu này là để xem sản phẩm của bạn được khách hàng cảm nhận như thế nào, liệu họ có đang cung cấp giá trị và hoạt động chính xác hay không. Ý tưởng cũng có thể được hình thành về việc nâng cấp và phát triển sản phẩm trong tương lai.

Có một số cách trong nghiên cứu sản phẩm:

 • Thương hiệu sản phẩm - Thương hiệu và thiết kế sản phẩm có thu hút khách hàng theo cách đã định không?
 • Kiểm tra tính năng sản phẩm - điều này có thể xảy ra ở các giai đoạn phát triển khác nhau với các thị trường mục tiêu (trong giai đoạn phát triển ban đầu, giữa các phiên bản, trước khi ra mắt sản phẩm, v.v.) để kiểm tra xem có phản ứng tích cực với các tính năng mới hoặc cải tiến hay không
 • Tư duy thiết kế sản phẩm - giải pháp nào sẽ giải quyết các vấn đề hiện tại hoặc tương lai của khách hàng?
 • Tiếp thị sản phẩm - Các thông điệp tiếp thị có giúp sản phẩm của bạn được ghi nhớ và bán được hay có thể cải thiện chúng không?

Phương pháp nghiên cứu sơ cấp có lợi thế rõ ràng trong loại nghiên cứu thị trường này: Các cuộc khảo sát có thể yêu cầu xếp hạng về mức độ phổ biến hoặc hữu ích của các tính năng hoặc tiến hành phân tích liên kết, trong khi phỏng vấn quan sát trực tiếp (nơi người tham gia có thể xử lý một sản phẩm) có thể đặc biệt hữu ích xem khách hàng làm gì với sản phẩm trong thời gian thực.

 Chúc bạn thành công!

Seothetop