Danny Sullivan của Google đã xác nhận ngày 1/8/2018 thông qua một tweet rằng một bản cập nhật thuật toán lõi rộng mới của Google đã được triển khai.

Diễn đàn WebmasterWorld đã được thảo luận đầy đủ về các thay đổi.

Hãy khám phá những gì Google đã thay đổi, nó sẽ kéo dài và những gì bạn nên làm.
 

Tuyên bố chính thức của Google

Mục đích của tuyên bố chính thức của Google là truyền đạt bốn thông tin chi tiết:

  1. Xác nhận rằng bản cập nhật thuật toán đã xảy ra.
  2. Xác nhận rằng đây là bản cập nhật thuật toán chính.
  3. Trao đổi rằng thay đổi là để cải thiện cách Google khớp các kết quả có liên quan với các truy vấn tìm kiếm.
  4. Các trang web bị mất thứ hạng không bị mất thứ hạng vì chất lượng kém.

Đây là tuyên bố chính thức của Google  trên twitter:

Tuần này chúng tôi đã phát hành bản cập nhật thuật toán lõi rộng, như chúng tôi thực hiện vài lần mỗi năm. Hướng dẫn của chúng tôi về các cập nhật như vậy vẫn giữ nguyên như tháng 3, như chúng tôi đã đề cập ở đây: https://t.co/uPlEdSLHoX

- Google SearchLiaison (@searchliaison) ngày 1 tháng 8 năm 2018 

1/8/2018 Google thông báo update thuật toán lõi rộng
1/8/2018 Google thông báo update thuật toán lõi rộng

 

Báo cáo tiếp theo của Google

Danny Sullivan của Google tiếp theo với một tuyên bố bổ sung để trả lời một câu hỏi yêu cầu cụ thể hơn. Danny Sullivan từ chối đưa ra hướng dẫn cụ thể về những gì cần sửa chữa. Và thực sự, làm thế nào ông có thể khi Google khẳng định không có gì để sửa chữa?

Tuyên bố tiếp theo đầu tiên của Sullivan:

Chúng tôi nói rất nhiều điều cần làm. Cải thiện tốc độ trang web. Hãy xem xét an toàn (HTTPs). Nhưng đó không phải là bản cập nhật này. Nó rộng. Và trân trọng, tôi nghĩ rằng nói với mọi người rằng không có điều gì đặc biệt để "fix" thực sự hữu ích. Nó có nghĩa là, hy vọng, họ nghĩ rộng hơn ...

- Danny Sullivan (@dannysullivan) ngày 1 tháng 8 năm 2018

Thứ hai của Sullivan:

Bạn muốn làm tốt hơn với thay đổi lớn? Có nội dung tuyệt vời.Vâng, cùng một câu trả lời nhàm chán. Nhưng nếu bạn muốn có ý tưởng tốt hơn về những gì chúng tôi coi là nội dung tuyệt vời, hãy đọc nguyên tắc người đánh giá của chúng tôi. Điều đó gần 200 trang của những điều cần xem xét: https://t.co/pO3AHxFVrV

- Danny Sullivan (@dannysullivan) ngày 1 tháng 8 năm 2018

Thứ ba:

Để thực sự rõ ràng, nó không hoạt động như thế. Các trình đo không có đầu vào trực tiếp vào thuật toán. Không có "điểm số" hoặc bất kỳ thứ gì giống như vậy về mẫu trang họ xem xét.

- Danny Sullivan (@dannysullivan) ngày 2 tháng 8 năm 2018

Thứ tư:

Dữ liệu giúp chúng tôi hiểu các bản cập nhật dường như đang hoạt động như thế nào. Nó giống như có ai đó xem xét các thực phẩm trong nhà hàng của bạn. Nhưng họ không đi vào nhà bếp và làm thức ăn. Dữ liệu bản đồ không phải là một thành phần của thuật toán.

- Danny Sullivan (@dannysullivan) ngày 2 tháng 8 năm 2018 

Đây là những gì bạn nên làm:

  • Nếu bạn thấy kết quả tìm kiếm không tốt, hãy nghiên cứu nó. Hãy cố gắng hiểu lý do tại sao trang web không có liên quan ở trên cùng.
  • Nếu trang web của bạn bị giảm xếp hạng, hãy đợi. Kết quả tìm kiếm có thể thay đổi. Sự thay đổi có thể xảy ra trong vài ngày. Đôi khi những thay đổi lớn nhất xảy ra trong mười đến mười lăm ngày.
  • Nếu trang web của bạn giảm xếp hạng, hãy nghiên cứu những người biểu diễn hàng đầu. Hãy cố gắng hiểu tại sao người dùng có thể cảm thấy rằng trang web đó có liên quan hơn. Điều này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về cách thuật toán có thể đã thay đổi.

Hãy nhớ rằng, nó không phải là trang web của bạn được thực hiện một cái gì đó sai trái. Nghiên cứu SERP và cố gắng xác định lý do Google cho rằng người dùng có thể thích trang web được xếp hạng cao nhất.  

Tóm kết

Google luôn luôn cải tiến thuật toán hướng tới phục vụ tốt nhất ý định tìm kiếm của người dùng, và lần này cũng không đi chệch đường ray mà đích hướng tới là sứ mệnh “Tổ chức thế giới thông tin, làm cho nó trở lên phổ biến và hữu ích”, Lần cập nhật lớn thuật toán lõi tác động nhiều tới các site không đáp ứng được một trong các yếu tố sau:

SeoTheTop, nguồn: searchenginejournal