Chúng ta đã nghe nói tới hình phạt của Google khi đi link không tự nhiên (unnatural link) từ các spam backlink, nhưng Tony Edward cũng khuyến nghị rằng các link đi ra ngoài từ trang web của bạn cũng cần phải theo dõi chặt chẽ nếu không muốn bị hình phạt từ google

Chúng ta biết rằng hình phạt link xẩy ra khi website của bạn nhận được backlink có chất lượng thấp hoặc từ các thư rác trỏ đến. Bạn có thể bị phạt bởi Google cho cách bạn đi link từ website của mình tới các website khác, nó được gọi là hình phạt “Liên kết đi ra không tự nhiên” (unnatural out bound links) và tương tự như liên kết đi tới trang không tự nhiên “unnatural inbound links”, hình phạt có thể áp dụng cho 1 phần hoặc toàn bộ trang trong website của bạn. 

Google phát hành Penguin 4 cập nhật thời gian thực, là thuật toán phát hiện và đưa ra hình phạt với việc đi link không tự nhiên kể cả xây dựng liên kết nội bộ và xây dựng liên kết từ ngoài dẫn về trang. Dưới đây là ảnh chụp màn hình từ Google Search Console cho thấy liên kết ra bên ngoài nhận hình phạt cho trang web. 

Thông báo của Google Webmaster khi đi link không tự nhiên ra ngoài
Thông báo của Google Webmaster khi đi link không tự nhiên ra ngoài

Làm thế nào để tránh hình phạt liên kết ra ngoài

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn tránh được một hình phạt liên kết đi link ra ngoài trang:

Tránh liên kết đến các trang web spam và chất lượng thấp.

 Liên kết sử dụng Nofollow cho nội dung của người dùng tạo, hoặc chỉ đơn giản là không cho phép họ chèn link.

Không cho phép bất kỳ các liên kết trong bài viết của người dùng được xuất hiện trên trang web của bạn, trừ khi được xem xét và phê duyệt các liên kết.

Không liên kết đến các trang web được cung cấp một số loại như bồi thường để làm như vậy, chẳng hạn như tiền bạc, hàng hóa cho các dịch vụ hoặc liên kết đối ứng.

Đào tạo nhân viên quản lý nội dung trang web để nhận thức được vấn đề trỏ liên kết ra bên ngoài. 

 


Phải làm gì nếu bị trừng phạt

Nếu bạn đã nhận được một hình phạt liên kết ra ngoài, bạn nên thực hiện các bước sau để tạo điều kiện cho một giải pháp:

Xác định các liên kết trên trang web của bạn được trỏ đến các trang web bên ngoài. Bạn có thể sử dụng một công cụ như Screaming Frog (Báo cáo ngoại) để xác định liên kết ngoài.

Thẩm định các liên kết để xác định những link không đáp ứng nguyên tắc của Google.

Hủy bỏ các liên kết có vấn đề, hoặc thêm một thẻ nofollow vào các liên kết để chúng không vượt qua PageRank.

Thí dụ:

<a href="#signin.php" rel="nofollow"> Đăng nhập </a>

Gửi yêu cầu xem xét lại trong Google Search Console. Thay đổi được thực hiện trên trang web của bạn để loại bỏ các vấn đề liên kết. Càng chi tiết càng tốt, và mô tả những bước bạn đã thực hiện và cố gắng không để điều này xảy ra lần nữa.

 

 

By searchengineland.com