Hơn 40 ví dụ thực tế về Mục tiêu và Kết quả then chốt từ các công ty. Ví dụ OKR về Bán hàng, Marketing, Nguồn nhân lực, IT và nhiều hơn nữa.

Xem các ví dụ OKR trong thực tế:

 

Ví dụ về OKR của công ty

MỤC TIÊU 1

 • Làm hài lòng khách hàng

KẾT QUẢ THEN CHỐT

 • Đạt được NPS ít nhất 45
 • Tăng điểm CSAT lên ít nhất 75%
 • Tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng lên 97%

 

MỤC TIÊU 2

 • Phát triển kinh doanh toàn cầu

KẾT QUẢ THEN CHỐT

 • Tăng doanh thu lên 100 triệu đô la ở Mỹ
 • Tăng doanh thu lên 30 triệu đô la trong khu vực EMEA
 • Tăng số lần gia hạn hợp đồng hàng năm lên 85% 

MỤC TIÊU 3

 • Xây dựng một nơi tuyệt vời để làm việc

KẾT QUẢ THEN CHỐT

 • Đạt được eNPS ít nhất 50
 • Giảm tỷ lệ tiêu hao tự nguyện xuống 5%
 • Ít nhất 80% nhân viên sử dụng chương trình cố vấn

Ví dụ OKR về Marketing 

MỤC TIÊU

 • Phát triển hệ thống các Khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn tiếp thị (MQL: Marketing Qualified Lead)

KẾT QUẢ THEN CHỐT

 • Tạo 200 MQL từ Tìm kiếm không phải trả tiền
 • Tạo 350 MQL từ Google Ads
 • Tạo 100 MQL từ Tiếp thị qua Email

Ví dụ OKR về Content marketing 

MỤC TIÊU

KẾT QUẢ THEN CHỐT:

 • Tăng lưu lượng truy cập đến tỷ lệ chuyển đổi đăng ký dùng thử lên 20%
 • Tăng lưu lượng truy cập vào để tỷ lệ chuyển đổi liên hệ lên 10%
 • Mở rộng phạm vi tiếp cận đối tượng bằng cách tăng 25% số phiên người dùng mới trên blog

Các ví dụ OKR về Marketing Paid

MỤC TIÊU

 • Tối ưu hóa kênh của tất cả các chiến dịch tiếp thị có trả tiền (paid marketing)

KẾT QUẢ THEN CHỐT

 • Giảm giá mỗi khách hàng tiềm năng xuống còn 500 đô la
 • Tăng tỷ lệ chuyển đổi MQL sang SDR-QL lên 30%

Ví dụ OKR về Social media marketing 

MỤC TIÊU

 • Biến các kênh social media thành trung tâm cho cộng đồng và chứng minh giá trị chiến lược của nó

KẾT QUẢ THEN CHỐT

 • Tăng tỷ lệ giới thiệu trên mạng xã hội lên 15%
 • Tăng lưu lượng truy cập giới thiệu trên mạng xã hội lên 40%
 • Tăng người theo dõi Facebook lên 100.000
 • Tăng lượng người theo dõi trên Twitter lên 30.000

Ví dụ OKR về Hoạt động Marketing

 MỤC TIÊU

 • Cải thiện hiệu quả xử lý chì SDR

KẾT QUẢ THEN CHỐT

 • Thời gian xử lý khách hàng tiềm năng trung bình cho SDR dưới 10 phút
 • Giảm 60% định tuyến thủ công
 • Bot trang web trò chuyện đủ điều kiện và định tuyến các khách hàng tiềm năng trang web với độ chính xác 80%

Ví dụ OKR về Sự kiện marketing

MỤC TIÊU

 • Tóm tắt thành công thông điệp tại [Hội nghị]

KẾT QUẢ THEN CHỐT

 • Tiếp cận trực tiếp 3.000 người (20% người tham dự) thông qua các cuộc nói chuyện tại [Hội nghị]
 • Được đưa vào 10 bài báo sự kiện với tư cách là đối tác [Conference]
 • Tạo 200 khách hàng tiềm năng trong hội nghị

Ví dụ OKR về Quan hệ công chúng

MỤC TIÊU

 • Nâng cao nhận thức trong các nỗ lực quan hệ công chúng

KẾT QUẢ THEN CHỐT

 • Đạt được 60% SOV (Chia sẻ giọng nói) so với đối thủ cạnh tranh chính
 • Công ty chúng tôi được đề cập trong 30 bài báo kinh doanh
 • Chúng tôi có ít nhất một thông điệp tiếp thị chính được đưa vào 70% các bài báo về tính năng

Ví dụ OKR về Tăng trưởng 

MỤC TIÊU

 • Xây dựng một động cơ tăng trưởng lành mạnh

KẾT QUẢ THEN CHỐT

 • Đạt được tỷ lệ giá trị lâu dài (LTV) trên chi phí mua lại khách hàng (CAC) là 3 hoặc lớn hơn
 • Giảm thời gian trung bình để phục hồi CAC xuống 12 tháng hoặc ít hơn

Ví dụ OKR  về Sale (bán hàng)

MỤC TIÊU

 • Xây dựng một hệ thống cơ hội mạnh mẽ

KẾT QUẢ CHÍNH

 • Tiến hành 12 cuộc họp demo sản phẩm mỗi tuần cho mỗi Đại diện bán hàng
 • Tạo ra 200 cơ hội mới
 • Tạo khối lượng đường ống là 30 triệu đô la

 

MỤC TIÊU

 • Tăng tỷ lệ giành chiến thắng của chúng tôi trên tất cả các phân khúc

KẾT QUẢ CHÍNH

 • Đạt được tỷ lệ thắng 70% trở lên cho các SMB
 • Đạt được tỷ lệ thắng 50% hoặc cao hơn cho Mid-Market
 • Đạt được tỷ lệ thắng từ 35% trở lên đối với Doanh nghiệp

 

MỤC TIÊU

 • Xây dựng đội ngũ bán hàng mạnh mẽ

KẾT QUẢ CHÍNH

 • Thuê 2 Giám đốc bán hàng mới
 • Thuê 6 nhân viên điều hành tài khoản mới (AE)
 • Thuê 18 đại diện phát triển bán hàng mới (SDR)
 • Tăng tỷ lệ AE đến SDR lên 4: 1

MỤC TIÊU

 • Phát triển đội Đại diện bán hàng thành công

KẾT QUẢ CHÍNH

 • 60% số đại diện dốc đạt hoặc cao hơn 70% hạn ngạch
 • 60% đại diện được đẩy mạnh bằng hoặc cao hơn 100% hạn ngạch
 • Giảm thời gian phát đại diện xuống còn 11 tháng

Các ví dụ OKR về Nhân sự (HR) 

Ví dụ OKR Tuyển dụng & Thu hút nhân tài

MỤC TIÊU

 • Cải thiện trải nghiệm của ứng viên tại [công ty của bạn] để tuyển dụng nhân tài tuyệt vời

KẾT QUẢ CHÍNH

 • Giảm thời gian ứng viên trung bình giữa đơn đăng ký và đề nghị xuống còn 35 ngày
 • 90% người quản lý tuyển dụng gửi phản hồi của họ trong vòng 24 giờ sau cuộc phỏng vấn
 • Giảm thời gian trung bình từ khi nộp đơn đến cuộc phỏng vấn đầu tiên xuống còn 7 ngày
 • Tăng điểm SAT của ứng viên lên 8/10

MỤC TIÊU

 • Tối đa hóa hiệu quả công cụ tuyển dụng của chúng tôi

KẾT QUẢ CHÍNH

 • Tăng tỷ lệ chấp nhận phiếu mua hàng lên 90%
 • Giảm thời gian để chấp nhận đề nghị xuống còn 45 ngày hoặc ít hơn
 • Tăng tỷ lệ thuê mướn so với tỷ lệ thuê mướn theo kế hoạch lên 0,9 hoặc hơn

Ví dụ về OKR Sự hài lòng của nhân viên

MỤC TIÊU

 • Các thành viên mới trong nhóm có trải nghiệm tham gia tuyệt vời

KẾT QUẢ CHÍNH

 • Tăng điểm SAT tham gia lên 8/10
 • 100% thành viên mới được sắp xếp bàn làm việc với quà chào mừng trong ngày đầu tiên
 • 100% thành viên mới trong nhóm gặp gỡ người quản lý và đồng nghiệp trực tiếp của họ vào ngày đầu tiên
 • 90% thành viên mới của nhóm hoàn thành nhiệm vụ giới thiệu của họ trong 5 ngày làm việc đầu tiên

 

MỤC TIÊU

 • Tăng mức độ tương tác của nhân viên

KẾT QUẢ CHÍNH

 • Tăng eNPS lên 60
 • Tăng điểm khảo sát mức độ tương tác của nhân viên lên 75/100
 • Vắng mặt giảm 25%
 • Doanh thu thành viên nhóm tình nguyện (luân chuyển 12 tháng) giảm xuống 8%
 • Đạt tỷ lệ tham gia 85% trở lên

Ví dụ OKR về Đa dạng, Hòa nhập

MỤC TIÊU

 • Thuê một nhóm đa dạng, hiệu suất cao

KẾT QUẢ CHÍNH

 • Phụ nữ chiếm ít nhất 40% tổng số thành viên trong nhóm
 • Phụ nữ chiếm ít nhất 35% tổng số người quản lý
 • Những người mới thuê dành 30 giờ để đào tạo trong hai tuần đầu tiên
 • Tăng tỷ lệ thành viên trong nhóm là người dân tộc thiểu số lên 35%

Ví dụ OKR về Học tập & Phát triển 

MỤC TIÊU

 • Cho phép mọi người phát triển nghề nghiệp

KẾT QUẢ CHÍNH

 • Chương trình cố vấn / huấn luyện được triển khai cho 80% nhân viên
 • Tất cả các thực tập sinh mới đã hoàn thành khóa học phát triển thực tập mới
 • 100% nhóm Học tập & Phát triển được đào tạo để xử lý hiệu quả các câu hỏi của thành viên trong nhóm

Ví dụ OKR về Công nghệ thông tin (CNTT) 

Ví dụ OKR cho các vai trò hoặc phòng ban khác nhau trong CNTT, như Nhà phát triển phần mềm, Người kiểm tra phần mềm, Kỹ thuật hoặc DevOps. 

MỤC TIÊU: 1

 • Tăng tốc độ phát triển

KẾT QUẢ CHÍNH

 • Tăng Tỷ lệ Yêu cầu Hợp nhất từ 6 lên 8 mỗi tháng
 • Giảm thời gian trung bình để sản xuất xuống còn 2 ngày
 • Tăng yêu cầu hợp nhất cho mỗi kỹ sư lên 30% cho tất cả các nhóm
 • Giảm thời gian xem xét Yêu cầu hợp nhất xuống 50%

MỤC TIÊU 2:

 • Tăng tính khả dụng và hiệu suất của sản phẩm

KẾT QUẢ CHÍNH

 • Tăng tính khả dụng của cơ sở dữ liệu lên 99,5%
 • Đảm bảo tốc độ trang dưới 200ms

MỤC TIÊU 3:

 • Đáp ứng kỳ vọng của khách hàng doanh nghiệp về việc cung cấp tính năng kịp thời

KẾT QUẢ CHÍNH

 • Đạt được tỷ lệ giữa người duy trì và nhà phát triển là 1:10
 • Tất cả các vấn đề ưu tiên của doanh nghiệp đang được hoàn thành đúng hạn
 • Xác định và đưa ra 3 cải tiến chính đối với khả năng quan sát và khả năng mở rộng

MỤC TIÊU 4:

 • Tăng độ tin cậy của nền tảng

KẾT QUẢ CHÍNH

 • Tăng thời gian trung bình giữa các lỗi hệ thống (MTBF) lên 70 ngày
 • Giảm thời gian trung bình để sửa chữa (MTTR) xuống 20 phút
 • Giảm số ngày kể từ lần kiểm tra môi trường cuối cùng xuống còn 30 ngày
 • Tăng phạm vi kiểm tra lên 70%

Ví dụ OKR Đảm bảo chất lượng 

MỤC TIÊU

 • Quy mô đội kỹ thuật QA

KẾT QUẢ CHÍNH

 • Thuê 20 Giám đốc Kỹ thuật Chất lượng
 • Thuê 12 kỹ sư tự động hóa thử nghiệm
 • Thuê 1 Kỹ sư Năng suất Kỹ thuật

 

MỤC TIÊU

 • Nâng cao chất lượng sản phẩm của chúng tôi

KẾT QUẢ CHÍNH

 • Các lỗi do khách hàng báo cáo sẽ được giải quyết trong vòng 2 tuần
 • Giảm số lỗi trung bình trên mỗi tính năng mới từ 8 xuống 4
 • Người dùng của chúng tôi đã báo cáo ít hơn 3 lỗi cho mỗi bản phát hành
 • Viết bản khám nghiệm tử thi cho mọi vấn đề quan trọng trong quá trình sản xuất

 

MỤC TIÊU

 • Cải thiện khung thử nghiệm của chúng tôi

KẾT QUẢ CHÍNH

 • Tăng phạm vi kiểm tra đơn vị từ 60% lên 85% mã
 • Thực hiện phát triển theo hướng thử nghiệm trong tất cả 12 nhóm
 • Chuẩn bị kế hoạch thử nghiệm mới cho tất cả các yêu cầu tính năng từ người dùng

Ví dụ về OKR của sản phẩm

MỤC TIÊU

 • Tăng mức độ tương tác với sản phẩm của người dùng mới và người dùng hiện tại

KẾT QUẢ CHÍNH

 • Tăng số người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) lên 12% m / m
 • Tăng tỷ lệ giữ chân trong 30 ngày lên 98%
 • Cải thiện tài khoản dùng thử thành tỷ lệ chuyển đổi tài khoản trả phí lên 20%

 

MỤC TIÊU

 • Thiết lập nhịp độ kiểm tra và học tập nhanh chóng

KẾT QUẢ CHÍNH

 • Chạy ít nhất một bài kiểm tra mỗi tuần cho mọi danh mục sản phẩm
 • Tất cả các thử nghiệm được ghi lại trong thư viện thử nghiệm của chúng tôi
 • Đạt được tỷ lệ thành công-thất bại của tất cả các thử nghiệm ít nhất là 17%

Ví dụ OKR về Quản lý dự án 

MỤC TIÊU

 • Đảm bảo tính kịp thời của các dự án của chúng tôi

KẾT QUẢ CHÍNH

 • Tăng tỷ lệ hoàn thành đúng hạn lên 80%
 • Giảm thời gian trung bình dành cho các dự án xuống 20%
 • Tăng số giờ theo kế hoạch so với độ chính xác của thời gian sử dụng lên 70%
 • Giảm số xung đột tài nguyên trung bình cho mỗi dự án xuống dưới 1

 

MỤC TIÊU

 • Tăng chất lượng kết quả dự án của khách hàng trong khi vẫn kiểm soát ngân sách

KẾT QUẢ CHÍNH

 • Tăng điểm CSAT lên 8/10 cho các dự án đối mặt với khách hàng
 • Giảm 50% sự phàn nàn của khách hàng trong quá trình dự án
 • Giảm phương sai ngân sách 20%

 

MỤC TIÊU

 • Tạo một công cụ quản lý dự án tốt

KẾT QUẢ CHÍNH

 • Giảm 60% tỷ lệ phần trăm bị bỏ lỡ của các mốc quan trọng
 • Giảm số dự án bị hủy xuống còn 1 dự án mỗi quý
 • Giảm 50% số lượng yêu cầu thay đổi sau khi bắt đầu

Ví dụ OKR về Quản lý văn phòng 

MỤC TIÊU

 • Nuôi dưỡng một văn phòng tốt nhất trong lớp

KẾT QUẢ CHÍNH

 • Giảm 20% chi tiêu cho đồ dùng văn phòng
 • Số hóa 100% hồ sơ khách hàng của chúng tôi
 • Giảm thời gian phát đại diện xuống còn 11 tháng
 • Giảm số lượng các khiếu nại liên quan đến văn phòng mỗi quý từ 8 xuống 3 

MỤC TIÊU

 • Làm cho bộ máy hành chính văn phòng trở nên dễ dàng nhất có thể

KẾT QUẢ CHÍNH

 • Điểm chuẩn 3 công cụ quản lý kiến thức và triển khai người chiến thắng
 • Giảm thời gian chờ đợi của nhân viên cho đến khi kỳ nghỉ được chấp thuận xuống còn 1 ngày
 • Nhận tất cả các yêu cầu quan trọng của trưởng nhóm được lãnh đạo phê duyệt hoặc từ chối trong cùng một ngày

Ví dụ OKR về nhà phân tích kinh doanh 

MỤC TIÊU

 • Cải thiện các quy trình của chúng tôi để duy trì dữ liệu và báo cáo chất lượng cao để các đơn vị kinh doanh có thể đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu

KẾT QUẢ CHÍNH

 • Tính khả dụng của dữ liệu và báo cáo cho tất cả các đơn vị kinh doanh là 99,5%
 • Giảm số lượng khiếu nại của các bên liên quan từ 5 xuống còn 2 mỗi quý
 • Giảm thời gian giữa yêu cầu của đơn vị kinh doanh và gửi dữ liệu / báo cáo xuống còn 2 ngày

Ví dụ OKR về Tài chính & Kế toán 

MỤC TIÊU

 • Xây dựng một công cụ lập kế hoạch tài chính để cải thiện quy trình kế toán và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh

KẾT QUẢ CHÍNH

 • Giảm số ngày trung bình Doanh số chưa thanh toán xuống còn 55 ngày hoặc ít hơn
 • Đạt được 10 ngày gần nhất hoặc tốt hơn trong quý này
 • Tăng tỷ lệ hiệu quả sử dụng vốn lên 2,5
 • Tiết kiệm định lượng $ 500k trong quý này

 

Ví dụ OKR Thành công của Khách hàng 

MỤC TIÊU

 • Cải thiện khả năng lặp lại, kịp thời và chất lượng cung cấp dịch vụ

KẾT QUẢ CHÍNH

 • Vé hỗ trợ khách hàng được trả lời trong vòng 2 giờ hoặc ít hơn
 • Vé hỗ trợ khách hàng được giải quyết trong vòng 3 ngày hoặc ít hơn
 • Tăng số vé hàng ngày trung bình đóng cho mỗi thành viên Nhóm hỗ trợ mỗi tháng lên 45
 • Giảm thời gian để khách hàng hoàn tất quá trình giới thiệu xuống còn 2 ngày
 • Đào tạo về quản lý kỳ vọng được giao cho 100% thành viên trong nhóm

 

MỤC TIÊU

 • Tiếp tục xây dựng đội ngũ Hỗ trợ khách hàng xuất sắc

KẾT QUẢ CHÍNH

 • Giảm người quản lý để hỗ trợ tỷ lệ đại diện xuống 7
 • Tăng tỷ lệ thuê mướn so với tỷ lệ thuê mướn theo kế hoạch lên 0,8
 • Tăng ARR cho mỗi thành viên trong nhóm hỗ trợ lên 1,5 triệu đô la

 

MỤC TIÊU

 • Mang lại trải nghiệm khách hàng tốt nhất trong lớp

KẾT QUẢ CHÍNH

 • Tất cả các đại diện hỗ trợ đều có điểm CSAT cá nhân từ 97% trở lên
 • Giải quyết các vé của khách hàng có mức độ ưu tiên cao (bậc 1) trong vòng 2 giờ
 • Giải quyết các vé của khách hàng có mức độ ưu tiên trung bình (bậc 2) trong vòng 24 giờ

 

Ví dụ OKR về Bảo mật 

MỤC TIÊU

 • Đảm bảo tuân thủ luật pháp và chính sách

KẾT QUẢ CHÍNH

 • Chúng tôi tuân thủ các yêu cầu của ISO / IEC 27001 (đã đạt được chứng chỉ)
 • Chúng tôi tuân theo các yêu cầu của ISO / IEC 27017 (đã đạt được chứng chỉ)
 • Chúng tôi tuân theo các yêu cầu của ISO / IEC 27018 (đã đạt được chứng chỉ)

 

MỤC TIÊU

 • Tăng cường sự sẵn sàng của CNTT để giải quyết các vấn đề bảo mật

KẾT QUẢ CHÍNH

 • Ít nhất 10 thành viên của CNTT được đào tạo để hiểu và hành động theo các phát hiện vi phạm
 • Đánh giá 3 giải pháp giám sát bảo mật và triển khai giải pháp chiến thắng
 • Thuê một Giám đốc An ninh tạm thời
 • Quá trình quét lỗ hổng nền tảng được tự động hóa và đánh giá hàng ngày

Ví dụ OKR về Thiết kế  

MỤC TIÊU

 • Cải thiện trải nghiệm tương tác

KẾT QUẢ CHÍNH

 • Giảm thời gian đăng ký xuống còn 1 phút hoặc ít hơn
 • 80% người dùng mới nên bắt đầu và kết thúc phần giới thiệu có hướng dẫn

 

MỤC TIÊU

 • Tăng khả năng sử dụng tổng thể

KẾT QUẢ CHÍNH

 • Đạt được điểm 75 trong cuộc khảo sát Thang đo khả năng sử dụng của hệ thống
 • Giảm 20% số vấn đề liên quan đến giao diện người dùng

 Xem thêm: Căn bản về OKR để bắt đầu Thiết lập mục tiêu đúng cách