Ngày nay, việc thiết lập mục tiêu là điều cần thiết để đạt được thành công. Mục tiêu giúp chúng ta tập trung, định hướng và đo lường hiệu suất của mình.

Mục tiêu OKR cá nhân là một phương pháp thiết lập mục tiêu hiệu quả được sử dụng bởi các doanh nghiệp và cá nhân trên toàn thế giới. OKR là viết tắt của Objectives and Key Results, trong đó:

 • Objectives: Mục tiêu là tuyên bố ngắn gọn, súc tích về những gì bạn muốn đạt được.
 • Key Results: Kết quả then chốt là những chỉ số cụ thể cho thấy bạn đã đạt được Objectives như thế nào.

Mục tiêu OKR cá nhân có thể được sử dụng để đạt được các mục tiêu trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, bao gồm công việc, học tập, phát triển cá nhân và sức khỏe.

Xem các bài viết liên quan về OKR:

Trong bài đăng này, chúng ta sẽ thảo luận về cách thiết lập và đạt được mục tiêu OKR cá nhân.

Tại sao cần thiết lập mục tiêu OKR cá nhân

Thiết lập mục tiêu OKR cá nhân là một quá trình giúp cá nhân xác định những gì họ muốn đạt được trong công việc của mình trong một khoảng thời gian nhất định, thường là hàng quý hoặc hàng năm. Các mục tiêu OKR cá nhân phải cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được, liên quan và có thời hạn.

Có nhiều lý do tại sao cần thiết lập mục tiêu OKR cá nhân, bao gồm:

 • Tạo ra sự tập trung và cam kết: Các mục tiêu OKR cá nhân giúp cá nhân tập trung vào những gì quan trọng nhất và cam kết thực hiện các mục tiêu đó. Khi cá nhân có mục tiêu rõ ràng, họ sẽ có động lực để làm việc chăm chỉ và đạt được thành công.
 • Tăng hiệu suất: Các mục tiêu OKR cá nhân giúp cá nhân xác định những gì cần làm để cải thiện hiệu suất của họ. Khi cá nhân có mục tiêu cụ thể và đo lường được, họ có thể theo dõi tiến độ của mình và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để đạt được mục tiêu.
 • Phát triển chuyên môn: Các mục tiêu OKR cá nhân giúp cá nhân phát triển các kỹ năng và kiến thức cần thiết để thành công trong công việc. Khi cá nhân đặt ra những mục tiêu thách thức, họ sẽ buộc phải học hỏi và phát triển.
 • Tăng cường sự gắn kết với công ty: Các mục tiêu OKR cá nhân giúp cá nhân gắn kết với mục tiêu chung của công ty. Khi cá nhân biết rằng công việc của họ đóng góp cho thành công của công ty, họ sẽ cảm thấy hài lòng và có động lực hơn.

Dưới đây là một số ví dụ về mục tiêu OKR cá nhân:

 • Mục tiêu 1: Tăng số lượng khách hàng mới đạt được 10% trong quý tới.
 • Mục tiêu 2: Hoàn thành dự án X trước thời hạn 2 tuần.
 • Mục tiêu 3: Tăng kỹ năng viết code của mình lên 1 cấp độ.

Để thiết lập mục tiêu OKR cá nhân hiệu quả, cá nhân nên tham khảo ý kiến của cấp trên và đồng nghiệp. Cấp trên có thể cung cấp thông tin về mục tiêu chung của công ty, trong khi đồng nghiệp có thể chia sẻ những kinh nghiệm và lời khuyên hữu ích.

Các bước Thiết lập mục tiêu OKR cá nhân

Thiết lập mục tiêu OKR cá nhân là một quá trình gồm 6 bước sau:

Bước 1: Xác định mục tiêu

Bước đầu tiên là xác định mục tiêu mà bạn muốn đạt được trong công việc của mình. Mục tiêu của bạn có thể liên quan đến các khía cạnh sau:

 • Kết quả: Bạn muốn đạt được kết quả gì trong công việc của mình?
 • Kỹ năng và kiến thức: Bạn muốn phát triển các kỹ năng và kiến thức nào?
 • Hiệu suất: Bạn muốn cải thiện hiệu suất của mình như thế nào?
 • Sự phát triển cá nhân: Bạn muốn phát triển bản thân như thế nào?

Bước 2: Chuyển đổi mục tiêu sang dạng Objectives

Khi bạn đã xác định được mục tiêu của mình, hãy chuyển đổi chúng sang dạng Objectives. Objectives là những tuyên bố ngắn gọn, súc tích về những gì bạn muốn đạt được. Các Objectives phải đáp ứng các tiêu chí SMART:

 • Specific: Mục tiêu phải cụ thể và rõ ràng.
 • Measurable: Mục tiêu phải có thể đo lường được.
 • Achievable: Mục tiêu phải có thể đạt được.
 • Related: Mục tiêu phải có liên quan đến các mục tiêu của công ty và cá nhân.
 • Time-bound: Mục tiêu phải có thời hạn cụ thể.

Ví dụ, nếu mục tiêu của bạn là "Tăng số lượng khách hàng mới", thì Objectives có thể là "Tăng số lượng khách hàng mới đạt được 10% trong quý tới".

Bước 3: Viết nháp các Key Results (KR)

Key Results là những chỉ số cụ thể cho thấy bạn đã đạt được Objectives như thế nào. Key Results phải đáp ứng các tiêu chí SMART:

 • Specific: Key Results phải cụ thể và rõ ràng.
 • Measurable: Key Results phải có thể đo lường được.
 • Achievable: Key Results phải có thể đạt được.
 • Related: Key Results phải có liên quan đến Objectives.

Ví dụ, nếu Objectives của bạn là "Tăng số lượng khách hàng mới đạt được 10% trong quý tới", thì Key Results có thể là "Số lượng khách hàng mới đạt được trong quý tới đạt 10.000".

Bước 4: Xem xét TẠI SAO bạn muốn đạt được những KRs này

Bước này giúp bạn xác định động lực của mình và đảm bảo rằng các mục tiêu của bạn có ý nghĩa. Hãy suy nghĩ về lý do tại sao bạn muốn đạt được các Key Results của mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đạt được chúng?

Ví dụ, nếu Key Results của bạn là "Số lượng khách hàng mới đạt được trong quý tới đạt 10.000", thì lý do của bạn có thể là "Để tăng doanh thu của công ty" hoặc "Để giúp công ty mở rộng thị trường".

Bước 5: Tìm người bạn đồng hành

Có một người bạn đồng hành để chia sẻ mục tiêu của bạn có thể giúp bạn giữ động lực và đạt được mục tiêu của mình. Người bạn đồng hành của bạn có thể là đồng nghiệp, bạn bè hoặc thành viên gia đình.

Bước 6: Theo dõi tiến độ và thực hiện các điều chỉnh

Để đảm bảo rằng bạn đang đi đúng hướng, hãy theo dõi tiến độ của mình thường xuyên. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc đạt được mục tiêu của mình, hãy thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

Dưới đây là một số mẹo để thiết lập mục tiêu OKR cá nhân hiệu quả:

 • Lắng nghe bản thân: Hãy suy nghĩ về những gì bạn muốn đạt được trong công việc và cuộc sống.
 • Hãy tham khảo ý kiến của người khác: Tham khảo ý kiến của cấp trên, đồng nghiệp hoặc người thân để có được những lời khuyên hữu ích.
 • Hãy thực tế: Đặt ra những mục tiêu có thể đạt được, nhưng cũng thách thức bản thân.
 • Hãy linh hoạt: Hãy sẵn sàng thực hiện các điều chỉnh cần thiết nếu cần.

Thiết lập mục tiêu OKR cá nhân là một quá trình quan trọng giúp bạn đạt được thành công trong công việc và cuộc sống. Hãy dành thời gian và suy nghĩ kỹ lưỡng để thiết lập mục tiêu của mình, và bạn sẽ có nhiều khả năng đạt được chúng.

Ví dụ tham khảo về OKR cá nhân

Dưới đây là 10 ví dụ về mục tiêu OKR cá nhân trong lĩnh vực phát triển phần mềm:

Mục tiêu 1: Tăng số lượng dòng mã chất lượng cao mà tôi viết mỗi ngày lên 20%.

Kết quả then chốt 1: Số lượng lỗi trong mã của tôi giảm 10%. Kết quả then chốt 2: Số lượng tính năng mới mà tôi triển khai mỗi ngày tăng 15%.

Mục tiêu 2: Hoàn thành dự án X trước thời hạn 2 tuần.

Kết quả then chốt 1: Hoàn thành tất cả các yêu cầu chức năng của dự án. Kết quả then chốt 2: Đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn của công ty.

Mục tiêu 3: Tăng kỹ năng lập kế hoạch và quản lý dự án của mình lên 1 cấp độ.

Kết quả then chốt 1: Hoàn thành tất cả các dự án của mình đúng thời hạn và ngân sách. Kết quả then chốt 2: Nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng và đồng nghiệp về khả năng lập kế hoạch và quản lý dự án của tôi.

Mục tiêu 4: Tăng khả năng làm việc nhóm của mình lên 1 cấp độ.

Kết quả then chốt 1: Tăng số lượng lần tôi tham gia các cuộc họp nhóm. Kết quả then chốt 2: Nhận được phản hồi tích cực từ đồng nghiệp về khả năng làm việc nhóm của tôi.

Mục tiêu 5: Tăng kỹ năng giao tiếp của mình lên 1 cấp độ.

Kết quả then chốt 1: Tăng số lượng lần tôi trình bày trước nhóm hoặc khách hàng. Kết quả then chốt 2: Nhận được phản hồi tích cực từ đồng nghiệp và khách hàng về khả năng giao tiếp của tôi.

Mục tiêu 6: Tìm hiểu và áp dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực phát triển phần mềm.

Kết quả then chốt 1: Học một ngôn ngữ lập trình mới. Kết quả then chốt 2: Triển khai một dự án sử dụng công nghệ mới.

Mục tiêu 7: Tham gia các hoạt động cộng đồng trong lĩnh vực phát triển phần mềm.

Kết quả then chốt 1: Tham gia một hội nghị hoặc hội thảo chuyên ngành. Kết quả then chốt 2: Viết một bài viết hoặc bài báo về lĩnh vực phát triển phần mềm.

Mục tiêu 8: Hỗ trợ các thành viên mới trong nhóm phát triển phần mềm.

Kết quả then chốt 1: Dành thời gian để đào tạo và hướng dẫn các thành viên mới. Kết quả then chốt 2: Nhận được phản hồi tích cực từ các thành viên mới về sự hỗ trợ của tôi.

Mục tiêu 9: Phát triển sự nghiệp của mình trong lĩnh vực phát triển phần mềm.

Kết quả then chốt 1: Hoàn thành các khóa học hoặc chứng chỉ nâng cao. Kết quả then chốt 2: Nhận được đề bạt lên vị trí cao hơn.

Mục tiêu 10: Thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực phát triển phần mềm.

Kết quả then chốt 1: Đề xuất một ý tưởng mới để cải tiến sản phẩm hoặc quy trình. Kết quả then chốt 2: Ý tưởng của tôi được chấp nhận và triển khai.

Tất nhiên, đây chỉ là một số ví dụ. Các mục tiêu OKR cá nhân nên được cá nhân hóa dựa trên các mục tiêu và sở thích của từng cá nhân. Khi thiết lập mục tiêu OKR cá nhân, cần lưu ý các nguyên tắc SMART