Các tiêu chí SEO để cải thiện khả năng hiển thị của ứng dụng Android của bạn trên Google Play Store. Cần phải thực hiện và làm thế nào tăng số lượng tải về của ứng dụng của bạn? Dưới đây là một số cách hướng dẫn bạn SEO trang web tải ứng dụng Android:
Các tiêu chí SEO liên quan đến mô tả ứng dụng
 

Tên ứng dụng

 Tên ứng dụng hay thẻ "Title", nó là quan trọng như cho SEO của trang web. Tiêu đề nên bao gồm tên của các ứng dụng và có đủ mô tả để lôi kéo người dùng để tìm hiểu thêm về các ứng dụng. Nó phải giải thích rõ ràng giải thích mục đích của ứng dụng. Tốt nhất để lựa chọn một tiêu đề ngắn, cho rằng người dùng kết nối từ thiết bị đầu cuối với các loại khác nhau của thiết bị đầu cuối (điện thoại thông minh, máy tính bảng) và kích thước của màn hình của họ không phải lúc nào cho phép họ xem toàn bộ tên ứng dụng nếu nó dài quá. 
 

Ứng dụng Mô tả

 Điều này cũng tương tự như các thông tin nhập vào trong Mô tả thẻ Meta của một trang web. Các mô tả mô tả mục đích của ứng dụng, tính năng và lợi ích của nó. 
Nó bao gồm một trình bày ngắn gọn và một danh sách các tính năng chính.
·         Liệt kê các tính năng miễn phí.
·         Sử dụng gạch đầu danh sách / dấu gạch ngang để làm nổi bật các tính năng quan trọng.
·         Dùng những câu ngắn ngọn để mô tả.
 
Google Play Store có giới hạn 4000 ký tự cho mô tả, cho phép bạn viết mô tả tương đối dài. Điều quan trọng là sử dụng các từ khóa đúng. Ứng dụng xuất hiện trong các trang kết quả của Google, do đó một tỷ lệ đáng kể lưu lượng truy cập đến các trang trình bày ứng dụng đến từ các công cụ tìm kiếm. 
 
Lưu ý rằng:
·         Không đăng nội dung dự phòng (tránh trùng lặp nội dung trong phần mô tả)
·         Mô tả, tiêu đề và các ứng dụng siêu dữ liệu không được chứa các nội dung không liên quan tới ứng dụng, hoặc bị quá tải với từ khoá. 

Trang tải ứng dụng trong kết quả tìm kiếm
Trang tải ứng dụng trong kết quả tìm kiếm


Biểu tượng ứng dụng (ICON)

 Logo là phần dễ thấy nhất của mô tả. Logo hiện tính chuyên nghiệp. Nó phải được sáng tạo và đề xuất những gì các ứng dụng thực sự có thể làm (game, mạng xã hội, năng suất, vv). 
 
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng
 
Chọn ảnh chụp màn hình trực quan hấp dẫn, như nhiều người dùng muốn có được một ý tưởng về giao diện người dùng và khả năng sử dụng của ứng dụng trước khi tải về. Google Play Store cũng kết hợp một máy nghe nhạc video cho phép bạn tích hợp các video của các ứng dụng của bạn (thông qua Youtube). 
 

Thể loại

 Điều quan trọng là phải chọn đúng nhóm cho ứng dụng của bạn trên Google Play Store. 
Nếu có nhiều loại phù hợp, điều quan trọng là phải chọn những người phù hợp nhất. 
== Tiêu chí SEO ngoài = 
Những tiêu chí tương ứng với tất cả các yếu tố bên ngoài mô tả của ứng dụng, có liên quan đến SEO của nó / khả năng hiển thị trên Google Play Store. 
 

Ngôn ngữ

Lựa chọn đúng ngôn ngữ cho đối tượng sử dụng ứng dụng, chọn tiếng Việt thì phần Tên và Mô tả dùng tiếng Việt, điều này sẽ hướng search engine ưu tiên hiển thị kết quả tìm kiếm theo Local SEO là người dùng Việt
Đánh giá tổng thể
 
Tất cả người dùng của ứng dụng có thể gán một đánh giá tổng thể, từ 1 đến 5 sao. 
Đánh giá tổng thể cho các ứng dụng ảnh hưởng đến tầm nhìn của các ứng dụng trên Google Play Store, đặc biệt là nếu nó được dựa trên một số lượng đáng kể của người sử dụng. 
 

Comments

 Phản hồi người dùng tích cực sẽ làm tăng tốc độ tải về của ứng dụng của bạn. 
 

Số lượt tải về của ứng dụng

 Tổng số lượt tải về của ứng dụng là một tiêu chí quan trọng. 
 

Backlink

Cho rằng Google Play Store được kết nối với các chỉ mục tìm kiếm Google, liên kết đến các ứng dụng, từ các trang có pagerank cao, có thể có một tác động đến SEO của ứng dụng.  
  

Tương tác và ứng xử của người dùng với ứng dụng

Lượng người dùng tải ứng dụng về, lượng người tải về sau đó gỡ ứng dụng đi, số lượng người hoạt động hàng ngày tương tác với ứng dụng. Nếu tiêu chí % người dùng tương tác càng cao thì được đánh giá về chất lượng của ứng dụng cung cấp tốt và khả năng sẽ lên top nhanh hơn.
 

Profile ứng dụng

 Cung cấp đầy đủ thông tin của nhà phát triển như email, trang web của nhà phát triển, trang về chính sách bảo mật