Có rất nhiều báo cáo và rất nhiều dữ liệu bên trong Google Analytics, nhưng tất cả điều đó có nghĩa là gì? Chà, tôi sẽ giúp bạn hiểu thuật ngữ quan trọng nhất mà bạn sẽ tìm thấy trong Google Analytics. Hãy coi đây là từ điển Google Analytics của bạn.

100+ thuật ngữ Google Analytics
100+ thuật ngữ Google Analytics

Đây là tài liệu tham khảo nhanh của bạn về những thứ quan trọng khi bạn đang sử dụng báo cáo và phân tích hiệu suất.

1. Account: Tài khoản

Tài khoản của bạn là nơi mọi thứ nằm bên trong Google Analytics. Hãy coi nó như là thư mục cấp cao nhất mà bạn truy cập bằng cách sử dụng chi tiết đăng nhập của mình.

Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ có quyền truy cập vào một tài khoản duy nhất lưu trữ dữ liệu cho trang web của mình, nhưng nếu bạn đang quản lý nhiều trang web không liên quan trực tiếp, thì các tài khoản này nên được lưu trữ trong các tài khoản riêng biệt.

Ví dụ: nếu bạn đang quản lý trang web công ty và blog cá nhân của mình. Tài khoản (và nội dung của chúng) có thể được chia sẻ với nhiều người dùng.

2. Acquisition: Chuyển đổi

Bạn có thể hiểu cách mọi người tìm thấy trang web của bạn bằng cách sử dụng báo cáo Chuyển đổi (Acquisition). Các báo cáo trình bày dữ liệu dựa trên nguồn và phương tiện (source và medium) của người dùng của bạn, cùng với các thứ nguyên chuyển đổi khác.

Có các báo cáo dành riêng cho lưu lượng truy cập phải trả tiền của bạn từ Google Ads, lưu lượng truy cập không phải trả tiền từ Google (nếu bạn đã liên kết tài khoản Google Search Console của mình), lưu lượng truy cập từ các mạng xã hội và lưu lượng truy cập từ các thẻ chiến dịch tùy chỉnh. 

3. Active User: Người dùng đang hoạt động

Báo cáo Thời gian thực và Trang chủ cho bạn biết có bao nhiêu người hiện đang xem nội dung trên trang web của bạn. Dữ liệu được xử lý trong vòng vài giây vào báo cáo Thời gian thực và bạn có thể xem dữ liệu trong 30 phút trước đó.

Mặc dù báo cáo Người dùng đang hoạt động (trong 'Đối tượng') cho bạn biết số lượng người dùng duy nhất đã thực hiện các phiên trên trang web của bạn trong một số ngày nhất định.

4. Active pages: Các trang đang hoạt động

Khi xem báo cáo Thời gian thực, Trang đang hoạt động hiển thị cho bạn các trang mà mọi người hiện đang xem trên trang web của bạn. Khi ai đó điều hướng đến một trang khác hoặc đóng trình duyệt của họ, trang được hiển thị là đang hoạt động sẽ bị xóa khỏi báo cáo Thời gian thực.

5. Advance Segment: Phân đoạn nâng cao

Xem phân đoạn tùy chỉnh (Custom Segment).

6. Advertising Features: Tính năng quảng cáo

Để tạo danh sách tiếp thị lại trong Google Analytics và thu thập dữ liệu nhân khẩu học và sở thích, bạn cần bật tùy chọn Tính năng quảng cáo trong Google Analytics. Tính năng Quảng cáo sử dụng cookie quảng cáo bên thứ ba của Google. Nếu bạn bật Google Tín hiệu, thì Tính năng quảng cáo sẽ tự động được kích hoạt.

Xem thêm: Nhân khẩu học , Sở thích và Google Signals.

7. Analytics Inteligence

Công nghệ máy học của Google xác định các xu hướng và thay đổi trong dữ liệu của bạn. Ví dụ: nếu có sự gia tăng đột ngột về lưu lượng truy cập vào trang web của bạn, điều này sẽ được Analytics Intelligence đánh dấu. Tính năng này cũng cho phép bạn đặt các câu hỏi, chẳng hạn như 'Trang đích tốt nhất của tôi là gì?' để nhanh chóng tìm ra câu trả lời. 

8. API

Có một số API (Giao diện lập trình ứng dụng) mà bạn có thể sử dụng để truy cập dữ liệu từ Google Analytics. Chúng có thể được sử dụng để truy cập dữ liệu của bạn bên ngoài giao diện Google Analytics, bao gồm cả trong Google Trang tính và các ứng dụng tùy chỉnh của riêng bạn.

Các API bao gồm API báo cáo cốt lõi để truy cập dữ liệu từ các báo cáo chuẩn, API báo cáo thời gian thực để truy cập dữ liệu trực tiếp, API kênh đa kênh để truy cập dữ liệu phân bổ, cùng với API nhúng, API siêu dữ liệu và API quản lý.

9. Web Properties + APP: Thuộc tính web + ứng dụng

Xem Google Analytics 4 .

10. Assisted Conversion: Chuyển đổi được hỗ trợ

Bên trong báo cáo 'Kênh đa kênh', bạn sẽ tìm thấy các chuyển đổi được hỗ trợ, hiển thị cho bạn các kênh sau này dẫn đến chuyển đổi. Ví dụ: nếu người dùng truy cập trang web từ Twitter và sau đó từ Google Ads, Twitter sẽ được tính là 'chuyển đổi được hỗ trợ'. Báo cáo cũng cho phép bạn xem các chuyển đổi được hỗ trợ dựa trên các thứ nguyên khác, bao gồm chiến dịch, nguồn, phương tiện, trang đích và hơn thế nữa.

11. Attribution: Phân bổ

Phân bổ cho phép bạn kiểm soát cách cấp tín dụng cho một chuyển đổi cụ thể cho các kênh tiếp thị dẫn đến hành động diễn ra. Google Analytics cung cấp nhiều mô hình phân bổ khác nhau trong báo cáo 'Kênh đa kênh' và 'Phân bổ'.

Phân bổ có tính đến các kênh (và nguồn lưu lượng truy cập) được sử dụng trên nhiều phiên cho một người dùng. Bạn có thể đặt lượng dữ liệu lịch sử được bao gồm trong các báo cáo bằng cách sử dụng cửa sổ xem lại.

12. Audience: Đối tượng

Bạn có thể định cấu hình đối tượng tùy chỉnh để xem các chỉ số chi tiết hơn bên trong báo cáo của mình. Ví dụ: nếu bạn đang cân nhắc chạy chiến dịch tiếp thị lại, bạn có thể tạo đối tượng để theo dõi hiệu suất hiện tại trước khi bắt đầu quảng cáo. Bạn có thể tìm thấy báo cáo Đối tượng trong 'Đối tượng'.

13. Average Session Duration: Thời lượng phiên trung bình

Cung cấp chế độ xem cấp cao nhất về thời gian người dùng dành cho trang web của bạn. Ví dụ: nếu bạn có hai người dùng, một người đã dành ba phút trên trang web của bạn và người khác dành một phút, thì bạn sẽ có thời lượng phiên trung bình là hai phút.

Google Analytics không tính thời gian cho trang cuối cùng được xem trong một phiên. Điều này có nghĩa là thời lượng phiên trung bình sẽ có xu hướng bị lệch thấp hơn so với lượng thời gian thực tế mà mọi người đang dành cho trang web của bạn.

14. Bounce

Số trang không truy cập được báo cáo khi phiên của người dùng chỉ chứa một lần xem trang. Ý tưởng là ai đó truy cập trang web của bạn và họ 'thoát' và rời đi sau khi chỉ xem một trang duy nhất. 

15.  Bounce Rate: Tỷ lệ thoát

Tỷ lệ thoát là phần trăm phiên có một lần xem trang. Tỷ lệ thoát có thể cung cấp thông tin chi tiết cấp cao nhất về hiệu suất nội dung của bạn.

Ví dụ: nếu bạn muốn mọi người tiếp tục xem một trang tiếp theo trên trang web của mình, thì bạn có thể đặt mục tiêu giảm tỷ lệ thoát.

Việc áp dụng ngữ cảnh khi phân tích tỷ lệ thoát cũng rất quan trọng, vì một số trang sẽ cung cấp tất cả thông tin mà ai đó đang tìm kiếm trên một trang, ví dụ: công cụ định vị cửa hàng hoặc một bài đăng trên blog.

16. Calculated Metric: Chỉ số được tính

Các chỉ số được tính toán cho phép bạn tạo các chỉ số của riêng mình dựa trên các chỉ số mặc định có sẵn trong báo cáo của bạn. Ví dụ: bạn có thể tạo chỉ số được tính toán của riêng mình chia số lần hoàn thành mục tiêu cho người dùng để tạo tỷ lệ chuyển đổi mục tiêu của người dùng không giống với tỷ lệ chuyển đổi mục tiêu dựa trên phiên mặc định.

17. Campaign Name: Tên chiến dịch

Tên chiến dịch là một trong bốn thứ nguyên chính (cùng với nguồn, phương tiện và kênh) để báo cáo và phân tích các chiến dịch tiếp thị. Tên chiến dịch được cung cấp khi bạn sử dụng URL được gắn thẻ chiến dịch cho hoạt động tiếp thị trong nước hoặc từ các chiến dịch Google Ads của bạn (khi Google Ads được liên kết với Google Analytics). 

18. Campaign Tags: Thẻ chiến dịch

Tiếp thị trong nước có thể được Google Analytics theo dõi và báo cáo bằng cách sử dụng các thẻ chiến dịch. Chi tiết bổ sung (thông số truy vấn) được thêm vào cuối URL, sau đó được đưa vào báo cáo Chuyển đổi. Các thẻ chiến dịch bao gồm tên chiến dịch, nguồn, phương tiện, thuật ngữ và nội dung.

19. Change History: Thay đổi lịch sử

Bạn có thể xem các thay đổi được thực hiện đối với tài khoản, thuộc tính và chế độ xem Google Analytics của mình bằng cách điều hướng đến 'Quản trị' và chọn 'Lịch sử thay đổi'. Bạn có thể thấy địa chỉ email của người đã thực hiện thay đổi cùng với mô tả ngắn.

Những thay đổi được thực hiện bởi những người đã bị xóa khỏi Google Analytics sẽ được liệt kê là 'Người dùng đã bị Xóa'.

20. Channel: Kênh

Các kênh cung cấp các nhóm cấp cao nhất về tiếp thị trong nước của bạn. Mỗi kênh kết hợp nguồn và phương tiện để bạn có thể hiểu được hiệu suất tổng thể. Ví dụ: nhóm kênh mặc định bao gồm 'Tìm kiếm không phải trả tiền', 'Tìm kiếm có trả tiền', 'Xã hội' và 'Email' tự động kết hợp các nguồn và phương tiện được xác định trước. Bạn cũng có thể định cấu hình các nhóm kênh tùy chỉnh của riêng mình.

21. ID khách hàng (Client)

Google Analytics sử dụng một số nhận dạng duy nhất, được gọi là 'ID khách hàng' để báo cáo và phân tích hành vi của các cá nhân trên trang web của bạn. Theo mặc định, số nhận dạng được chỉ định ngẫu nhiên và được lưu trữ trong cookie của trình duyệt trên thiết bị của người dùng.

22. Cohort Analysis: Phân tích theo nhóm

Báo cáo Phân tích theo nhóm hiển thị cho bạn những người dùng được phân đoạn theo ngày. Ví dụ: bạn có thể sử dụng báo cáo để xem khi nào người dùng được thu hút và khi nào họ quay lại trang web của bạn.

23. Group Content: Nhóm nội dung

Bạn có thể định cấu hình các nhóm nội dung để phân loại từng trang trên trang web của mình thành một danh mục cụ thể. Điều này cho phép bạn thực hiện báo cáo và phân tích cấp cao nhất trên các trang của mình dựa trên phân loại nội dung của riêng bạn. Bạn có thể tạo nhóm nội dung bằng cách sửa đổi mã theo dõi, bằng cách trích xuất chi tiết từ các trang của bạn hoặc bằng cách tạo quy tắc.

24. Conversion: Chuyển đổi

Chuyển đổi được báo cáo bất cứ khi nào người dùng hoàn thành mục tiêu hoặc mua hàng trong phiên. Mỗi mục tiêu sẽ báo cáo tối đa một chuyển đổi mỗi phiên, trong khi mọi giao dịch đều được báo cáo.

25. Cookie

Cookie là một phần thông tin được lưu trữ trong trình duyệt trang web. Google Analytics sử dụng cookie để xác định người dùng. Nếu ai đó không có cookie hiện tại, thì một cookie mới sẽ được tạo và họ sẽ xuất hiện như một người dùng mới trong các báo cáo của bạn. Nếu ai đó có cookie hiện tại, thì họ sẽ được báo cáo là người dùng cũ và thời hạn cookie sẽ được cập nhật.

26. Cost Analysis: Phân tích chi phí

Sau khi tải lên dữ liệu quảng cáo của bên thứ ba (xem Nhập dữ liệu), bạn có thể so sánh hiệu suất quảng cáo của mình dựa trên một loạt các chỉ số bao gồm; tỷ lệ nhấp, giá mỗi nhấp chuột, doanh thu mỗi nhấp chuột và lợi tức chi tiêu quảng cáo.

27. CPC

Giá mỗi nhấp chuột hoặc CPC có thể được nhìn thấy trong báo cáo Chuyển đổi và thường đề cập đến những người nhấp qua trang web của bạn từ quảng cáo có trả tiền. Điều này bao gồm lưu lượng truy cập từ các tài khoản Google Ads được liên kết và các URL được gắn thẻ chiến dịch nơi phương tiện được xác định là 'cpc' hoặc 'có trả tiền'.

28. Cross Device: Thiết bị chéo

Báo cáo Thiết bị chéo cung cấp thông tin chi tiết về những người đang sử dụng nhiều thiết bị để truy cập trang web của bạn.

Báo cáo Thiết bị chéo tự động yêu cầu bật Google Tín hiệu. Các báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu tổng hợp và ẩn danh từ những người đã đăng nhập vào tài khoản Google của họ.

Bạn cũng có thể gửi số nhận dạng tới Google Analytics, cho phép bạn sử dụng báo cáo Thiết bị chéo với ID người dùng.

29. Custom Dimention/Custom Metric: Thứ nguyên tùy chỉnh / Chỉ số tùy chỉnh

Ngoài các thứ nguyên và chỉ số mặc định, Google Analytics có thể được định cấu hình để thu thập dữ liệu bổ sung và cung cấp dữ liệu đó trong báo cáo của bạn. Ví dụ: bạn có thể định cấu hình thứ nguyên tùy chỉnh để báo cáo tác giả của từng trang trên trang web của mình, để hiểu hiệu suất dựa trên ai đang tạo nội dung.

30. Custom Segment: Phân đoạn tùy chỉnh

Ngoài các phân đoạn (hoặc hệ thống) mặc định, bạn cũng có thể tạo các phân đoạn tùy chỉnh để lọc dữ liệu được (hoặc không) đưa vào báo cáo của mình. Các phân đoạn có thể được định cấu hình để tập trung vào các phần cụ thể trong lưu lượng truy cập của bạn dựa trên người dùng và phiên.

Ví dụ: bạn có thể tạo một phân đoạn tùy chỉnh để thực hiện phân tích chi tiết về những khách hàng hoạt động tốt nhất để hiểu cách họ tương tác với trang web của bạn.

31. Data Import: Nhập dữ liệu

Bạn có thể nhập dữ liệu bổ sung vào Google Analytics để bổ sung và mở rộng các thứ nguyên và chỉ số tiêu chuẩn. Bạn có thể nhập một loạt dữ liệu bao gồm Dữ liệu chi phí từ các chiến dịch quảng cáo, Dữ liệu tiền hoàn lại cho giao dịch thương mại điện tử, Dữ liệu người dùng, Dữ liệu chiến dịch, Dữ liệu địa lý, Dữ liệu nội dung, Dữ liệu sản phẩm và Dữ liệu tùy chỉnh.

32. Data Stream: Dòng dữ liệu

Luồng dữ liệu là nguồn dữ liệu được sử dụng để thu thập dữ liệu cho thuộc tính Google Analytics 4. Luồng dữ liệu có thể bao gồm các thẻ trang web (mã theo dõi) hoặc dữ liệu từ các ứng dụng. Các thuộc tính Google Analytics 4 cho phép bạn định cấu hình một hoặc nhiều luồng dữ liệu.

33. Default Report Identity: Nhận dạng Báo cáo Mặc định

Đối với thuộc tính Google Analytics 4, bạn có thể chọn cách Google Analytics kết hợp các phiên để báo cáo về người dùng cá nhân. Google Analytics có thể sử dụng kết hợp ID người dùng và ID khách hàng hoặc chỉ sử dụng ID khách hàng.

34. Data Retention: Lưu trữ dữ liệu

Để tuân thủ các quy định về quyền riêng tư, bạn có thể đặt khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu trong Google Analytics. Theo mặc định, dữ liệu có thể xác định các cá nhân duy nhất, như ID khách hàng, sẽ bị xóa sau 26 tháng.

Khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu có thể được đặt thành 14, 26, 38 hoặc 50 tháng và bạn cũng có tùy chọn lưu giữ dữ liệu bằng cách chọn 'không tự động hết hạn'. Dữ liệu tổng hợp sẽ tiếp tục có sẵn trong báo cáo của bạn ngay cả sau khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu.

35. Demographic: Nhân khẩu học

Google Analytics có thể được định cấu hình để bao gồm nhân khẩu học của người dùng, như tuổi và giới tính. Để thu thập dữ liệu nhân khẩu học vào báo cáo của mình, bạn cần bật 'Tính năng quảng cáo' bằng cách điều hướng đến 'Quản trị', sau đó đến 'Thông tin theo dõi' và chọn 'Thu thập dữ liệu'.

36. Device Category: Danh mục thiết bị

Danh mục thiết bị cho phép bạn xem hiệu suất dựa trên các thiết bị khác nhau mà mọi người đang sử dụng để trải nghiệm trang web của bạn. Bạn có thể thấy các phiên diễn ra trên máy tính để bàn (cũng bao gồm thiết bị máy tính xách tay), máy tính bảng và thiết bị di động.

37. Dimention: Kích thước

Một trong hai loại dữ liệu mà Google Analytics thu thập, thứ nguyên là thuộc tính hoặc đặc điểm của người dùng và tương tác của họ với trang web của bạn. Thứ nguyên thường được trình bày dưới dạng một hàng thông tin trong báo cáo của bạn.

Ví dụ về thứ nguyên bao gồm đường dẫn trang , cung cấp thông tin về các trang mà mọi người đã xem và kênh tiếp thị cung cấp thông tin về cách mọi người tìm thấy trang web của bạn. Bạn sẽ tìm thấy thứ nguyên được trình bày trong cột đầu tiên bên trong các báo cáo Google Analytics chuẩn.

38. Direct: Trực tiếp

Lưu lượng truy cập trực tiếp bao gồm những người đã nhập URL trang web của bạn vào trình duyệt của họ hoặc nhấp vào liên kết trong ứng dụng email (không bao gồm thẻ chiến dịch). Các phiên trực tiếp cũng sẽ bao gồm các trường hợp khác mà Google Analytics không thể xác định nguồn của nhấp chuột. Google Analytics sẽ chỉ chỉ định 'trực tiếp' làm phương sách cuối cùng khi một nguồn đã biết được sử dụng, nguồn đó sẽ được phân bổ cho phiên.

39. Ecomerce Conversion: Chuyển đổi thương mại điện tử

Chuyển đổi thương mại điện tử xảy ra khi ai đó mua hàng thành công trong một phiên. Google Analytics có nhiều thứ nguyên và chỉ số thương mại điện tử để báo cáo về hoạt động thương mại điện tử trên trang web của bạn.

40. Enhance Measurement: Đo lường nâng cao

Google Analytics 4 cho phép bạn tự động theo dõi các hành động nhất định diễn ra trên trang web của mình bằng cách sử dụng tính năng 'Đo lường nâng cao'. Ngoài số lần xem trang, bạn có thể tự động theo dõi những người đang cuộn, nhấp vào liên kết ra ngoài, tìm kiếm trong trang web của bạn, xem video YouTube được nhúng và tải xuống tệp.

41. Entrance: Cổng vào

Trang đầu tiên mà ai đó xem trong một phiên được gọi là lối vào. Bạn có thể xem số lần một trang được xem đầu tiên bằng cách sử dụng số liệu 'truy cập'. Số liệu này tương tự với các phiên nhưng có thể thay đổi khi nhiều loại lần truy cập được gửi đến Google Analytics.

42. Event: Sự kiện

Một tương tác tùy chỉnh (hoặc thuộc tính) được theo dõi từ trang web của bạn vào Google Analytics, ví dụ: theo dõi các lượt phát của một video được nhúng. Mỗi sự kiện có thể bao gồm tối đa ba thứ nguyên ('danh mục' sự kiện, 'hành động' và 'nhãn' tùy chọn) và một chỉ số ('giá trị' sự kiện tùy chọn).

Các sự kiện yêu cầu triển khai tùy chỉnh phải được theo dõi và sau đó được báo cáo bên trong báo cáo 'Hành vi' tiêu chuẩn. Sự kiện cũng có thể được sử dụng để định cấu hình các mục tiêu dựa trên sự kiện.

43. Filter: Bộ lọc

Bộ lọc có thể được áp dụng cho các chế độ xem báo cáo bên trong Google Analytics để bao gồm một tập hợp con dữ liệu (ví dụ: chỉ bao gồm dữ liệu cho các phần cụ thể của trang web) hoặc loại trừ một tập hợp con dữ liệu (ví dụ: loại trừ các phiên của chính bạn trên trang web) hoặc chuyển đổi dữ liệu (ví dụ: để sửa đổi đường dẫn trang được báo cáo để bao gồm tên máy chủ).

44. Firebase

Firebase là nền tảng phát triển ứng dụng của Google. Firebase bao gồm một số sản phẩm có thể được sử dụng để thêm các tính năng vào ứng dụng của bạn. Ví dụ: xác thực, lưu trữ, nhắn tin và hơn thế nữa. Firebase cũng cho phép bạn thu thập dữ liệu về người dùng ứng dụng của mình và gửi dữ liệu đến Google Analytics.

45. First Interaction: Tương tác đầu tiên (hoặc Nhấp chuột đầu tiên)

Tương tác đầu tiên mang lại tín dụng cho một chuyển đổi đối với phương pháp đầu tiên mà ai đó đã sử dụng để tìm trang web của bạn. 'Công cụ so sánh mô hình' cho phép bạn áp dụng tương tác đầu tiên (và các mô hình phân bổ khác cho chuyển đổi của bạn). Điều quan trọng cần biết là có giới hạn về số lượng dữ liệu lịch sử được đưa vào báo cáo phân bổ.

Cũng sẽ có các tác động khác đối với dữ liệu tương tác đầu tiên, chẳng hạn như mọi người xóa cookie của họ hoặc sử dụng nhiều thiết bị.

46. Goal: Mục tiêu

Mục tiêu được sử dụng để theo dõi các hành động mong muốn trên trang web của bạn. Ví dụ: đăng ký nhận bản tin email của bạn, gửi yêu cầu hoặc đăng ký làm thành viên.

Mục tiêu có thể được định cấu hình bên trong Google Analytics và có thể dựa trên những người đi đến một trang (hoặc các trang) cụ thể, kích hoạt một sự kiện, các phiên trong một thời lượng nhất định hoặc xem một số trang nhất định.

47. Goal Abandoment: Bỏ qua Mục tiêu

Mục tiêu đích (hoặc dựa trên trang) có thể được định cấu hình để bao gồm các trang bổ sung dẫn đến chuyển đổi (các bước kênh). Nếu ai đó xem ít nhất một trong các bước kênh mà không chuyển đổi, họ sẽ được coi là từ bỏ mục tiêu và được đưa vào chỉ số bỏ qua mục tiêu.

48.  Goal Completion: Hoàn thành Mục tiêu

Khi người dùng chuyển đổi cho một mục tiêu cụ thể trong một phiên, họ sẽ được tính là hoàn thành mục tiêu. Nếu một mục tiêu được hoàn thành nhiều lần trong phiên của người dùng, thì mục tiêu đó sẽ chỉ được tính là một chuyển đổi.

49. Goal Completion Location: Vị trí Hoàn thành Mục tiêu

Thứ nguyên này báo cáo trang cụ thể nơi chuyển đổi đã xảy ra cho mục tiêu đích (hoặc dựa trên trang). Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn đang bao gồm nhiều trang chuyển đổi cho một mục tiêu. Vị trí hoàn thành mục tiêu cũng sẽ hiển thị cho bạn trang đã được xem khi mục tiêu dựa trên sự kiện hoặc dựa trên mức độ tương tác (thời lượng và số trang mỗi phiên) được kích hoạt.

50. Goal Value: Giá trị Mục tiêu

Giá trị đô la tùy chọn có thể được đặt cho mỗi mục tiêu bên trong Google Analytics. Giá trị mục tiêu có thể được sử dụng để báo cáo về giá trị đô la thực tế, giá trị được tính toán hoặc giá trị tượng trưng cho mỗi chuyển đổi. Mục tiêu dựa trên sự kiện cho phép bạn kéo 'giá trị' của sự kiện, các loại mục tiêu khác sử dụng giá trị cố định (hoặc tĩnh) cho mỗi chuyển đổi.

51. Google Ads

Nền tảng quảng cáo trả phí của Google, cho phép bạn hiển thị quảng cáo cho những người đang tìm kiếm trên Google, các trang web tìm kiếm của bên thứ ba (Đối tác tìm kiếm của Google) và duyệt các trang web và sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động (Mạng hiển thị của Google).

52. Google AdWords

Xem Google Ads.

53. Google Analytics

Công cụ phân tích kỹ thuật số của Google cung cấp thông tin chi tiết về hành vi của người dùng trên các trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động.

54. Google Analytics 4 (GA4)

Phiên bản mới nhất của Google Analytics (trước đây được gọi là 'Thuộc tính web + ứng dụng'). Google Analytics 4 bao gồm một mô hình dữ liệu mới để thu thập dữ liệu linh hoạt, cùng với các báo cáo và tính năng mới được xây dựng trên máy học của Google.

Các thuộc tính Google Analytics 4 cho phép bạn kết hợp dữ liệu từ các trang web và ứng dụng trong một bộ báo cáo. Các thuộc tính Google Analytics 4 tách biệt với các thuộc tính Universal Analytics và dữ liệu có thể được thu thập từ các thẻ hiện có (nếu bạn đang sử dụng mã theo dõi gtag.js) hoặc bằng cách tạo một thẻ mới.

55. Google Data Studio

Công cụ báo cáo và trang tổng quan của Google cho phép bạn trình bày và trực quan hóa dữ liệu từ Google Analytics, Google Trang tính và các nguồn dữ liệu khác.

56.  Google Optimize

Nền tảng của Google để thử nghiệm A / B, thử nghiệm đa lượng biến và cá nhân hóa. Google Optimize cho phép bạn trình bày các biến thể khác nhau của nội dung trên trang web của mình để tăng chuyển đổi và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi.

57. Google Signals

Bạn có thể bắt đầu thu thập dữ liệu vào báo cáo Thiết bị chéo tự động bằng cách bật Google Tín hiệu trong Google Analytics. Google Tín hiệu sử dụng dữ liệu tổng hợp và ẩn danh từ những người đã đăng nhập vào tài khoản Google của họ để hiểu cách mọi người tương tác với trang web của bạn bằng nhiều thiết bị.

58. Google Site Tag: Thẻ trang web toàn cầu (hoặc gtag.js)

Thẻ trang web toàn cầu (hoặc gtag.js) là phiên bản hiện tại của mã theo dõi Google Analytics độc lập. Nói chung, bạn sẽ muốn sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để triển khai Google Analytics trên trang web của mình. Tuy nhiên, bạn có tùy chọn sử dụng mã theo dõi Google Analytics để thay thế.

59. Google Tag Manager: Trình quản lý thẻ của Google

Hệ thống quản lý việc triển khai theo dõi và các thẻ khác trên trang web của bạn. Trình quản lý thẻ của Google cho phép các thẻ được kiểm tra trên trang web của bạn trước khi triển khai trực tiếp và được thiết kế để giảm sự phụ thuộc vào CNTT để quản lý các thẻ theo dõi.

Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt Google Tag Manager chi tiết

60. Hit

Là cách dữ liệu được gửi đến Google Analytics trước khi nó được xử lý thành các báo cáo của bạn. Loại lần truy cập phổ biến nhất xảy ra khi một trang được xem trên trang web của bạn. Các lượt truy cập cũng được gửi đến Google Analytics cho các loại tương tác khác, bao gồm cả các sự kiện.

61. Interest: Quan tâm

Bạn có thể xem các lĩnh vực mà đối tượng quan tâm bằng cách bật 'Tính năng quảng cáo' (điều hướng đến 'Quản trị', sau đó đến 'Thông tin theo dõi' và chọn 'Thu thập dữ liệu'). Các danh mục trong báo cáo Sở thích phù hợp với các tùy chọn Nhắm mục tiêu theo sở thích có sẵn trong Google Ads.

62. Keyword: Từ khóa

Google Analytics cung cấp thông tin chi tiết về các từ khóa mà mọi người sử dụng để tìm trang web của bạn. Báo cáo từ khóa không phải trả tiền cho bạn biết các thuật ngữ mà mọi người đã sử dụng để tìm trang web của bạn khi nhấp vào kết quả miễn phí từ công cụ tìm kiếm.

Nhiều lưu lượng truy cập từ khóa không phải trả tiền được hiển thị là 'không được cung cấp' có nghĩa là từ khóa riêng lẻ đã bị công cụ tìm kiếm ẩn. Báo cáo từ khóa có trả tiền hiển thị cho bạn các từ khóa từ các tài khoản Google Ads được liên kết và các URL được gắn thẻ chiến dịch bằng cách sử dụng thông số 'từ khóa'.

63. Lifetime Value: Giá trị lâu dài (LTV)

Các chỉ số giá trị lâu dài, bao gồm doanh thu lâu dài trên mỗi người dùng và doanh thu lâu dài, hiển thị cho bạn tổng giá trị dựa trên người dùng, thay vì phiên.

64. Hostname: Tên máy chủ

Phần URL của trang web của bạn xác định nơi mã theo dõi Google Analytics đã được tải. Ví dụ: nếu ai đó đã xem https://www.example.com/contact thì Google Analytics sẽ báo cáo về www.example.com dưới dạng tên máy chủ. Việc xem tên máy chủ trong Google Analytics có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn đã cài đặt mã theo dõi trên nhiều tên miền (hoặc tên miền phụ).

65. Landing PageTrang đích

Landing page là trang đầu tiên được xem trong một phiên, hay nói cách khác là trang truy cập. Có thể hữu ích khi xem lại các trang đích của bạn để hiểu các trang phổ biến nhất mà mọi người xem khi họ điều hướng đến trang web của bạn. Điều này có thể được sử dụng để xác định các cơ hội tiềm năng để quảng cáo chéo hoặc làm nổi bật nội dung khác từ trang web của bạn.

Xem thêm: Cách tối ưu Chuyển đổi cho Landing Page.

66. Last Interaction: Tương tác Cuối cùng (hoặc Nhấp chuột Cuối cùng)

Khi người dùng chuyển đổi trên trang web của bạn, phương pháp cuối cùng họ sử dụng để tìm trang web của bạn được báo cáo là tương tác cuối cùng dẫn đến chuyển đổi. 'Công cụ so sánh mô hình' cho phép bạn phân bổ chuyển đổi cho tương tác cuối cùng để hiểu các kênh tốt hơn khi kết thúc (hoặc hoàn thành) chuyển đổi.

67. Local Product Revenue: Doanh thu sản phẩm địa phương

Doanh thu sản phẩm bằng địa phương của giao dịch.

68. Lookback Window: Cửa sổ xem lại

Cửa sổ xem lại cho phép bạn kiểm soát lượng dữ liệu lịch sử được đưa vào khi sử dụng báo cáo phân bổ.

Ví dụ: đặt thời lượng xem lại là 14 ngày sẽ bao gồm các điểm tiếp xúc lên đến 14 ngày trước khi chuyển đổi xảy ra.

Bất kỳ điểm tiếp xúc nào bên ngoài cửa sổ xem lại sẽ không được đưa vào báo cáo. Thời lượng xem lại mặc định là 30 ngày, nhưng nó có thể được đặt từ một đến 90 ngày.

69. Measurement Protocol: Giao thức đo lường

Giao thức đo lường cho phép các lần truy cập được gửi trực tiếp đến Google Analytics mà không cần sử dụng mã theo dõi Google Analytics hoặc Trình quản lý thẻ của Google. Điều này có thể được sử dụng để gửi dữ liệu từ bất kỳ thiết bị hỗ trợ internet nào đến Google Analytics.

Ví dụ: Giao thức đo lường có thể được sử dụng để gửi dữ liệu từ thiết bị đầu cuối của điểm bán hàng trong cửa hàng, ki-ốt tự phục vụ hoặc bảng điều khiển trò chơi.

70. Average: Trung bình

Phương tiện là một trong bốn thứ nguyên chính (cùng với nguồn, chiến dịch và kênh) để báo cáo và phân tích cách mọi người tìm thấy trang web của bạn. Phương tiện cho bạn biết thông điệp đã được truyền đạt như thế nào. Ví dụ: 'không phải trả tiền' cho lưu lượng truy cập tìm kiếm miễn phí, 'cpc' cho giá mỗi nhấp chuột và 'giới thiệu' cho các liên kết đến từ các trang web khác.

71. Metric: Chỉ số

Một trong hai loại dữ liệu mà Google Analytics thu thập, chỉ số thường là một con số, chẳng hạn như số hoặc tỷ lệ phần trăm. Các chỉ số thường được trình bày dưới dạng cột dữ liệu trong báo cáo của bạn.

Ví dụ về số liệu bao gồm số lần xem trang , cho bạn biết tổng số trang đã được xem và người dùng cho bạn biết có bao nhiêu người đã xem trang web của bạn. 

72. New User: Người dùng mới

Những người truy cập trang web của bạn lần đầu tiên trong phạm vi ngày đã chọn. Vì người dùng dựa trên mã theo dõi Google Analytics và cookie của trình duyệt, điều quan trọng là phải làm nổi bật rằng những người đã xóa cookie của họ hoặc truy cập trang web của bạn bằng một thiết bị khác sẽ được báo cáo là người dùng mới.

73. New Visitor: Khách truy cập mới

Một số lượng nhỏ các báo cáo đề cập đến khách truy cập mới và khách quay lại. Một khách truy cập mới được báo cáo khi ai đó truy cập trang web của bạn lần đầu tiên trong phạm vi ngày đã chọn.

Nếu không có cookie Google Analytics hiện tại cho người dùng, thì chúng sẽ được báo cáo là mới. Người dùng có thể được tính là cả người mới và người quay lại nếu họ truy cập trang web của bạn nhiều lần trong phạm vi ngày.

Các chỉ số được báo cáo cho thứ nguyên 'Loại người dùng' có thể khác khi một phiên kéo dài hai ngày (quá nửa đêm), vì một 'Người dùng' sẽ được báo cáo cùng với hai 'Người dùng mới'. Điều này là do chỉ số 'Người dùng mới' được tính dựa trên các phiên.

74. Not Provide: Không cung cấp

Trong báo cáo từ khóa không phải trả tiền, không được cung cấp chỉ ra rằng một công cụ tìm kiếm đã ngăn từ khóa riêng lẻ được báo cáo. Phần lớn các từ khóa không phải trả tiền không được cung cấp đến từ kết quả tìm kiếm của Google, trong đó bất kỳ ai thực hiện tìm kiếm trên phiên bản bảo mật của Google (ví dụ: http s : //www.google.com) sẽ có từ khóa không phải trả tiền riêng lẻ của họ khỏi các công cụ phân tích, bao gồm cả Google Phân tích.

75. Not set: Không được thiết lập

Không đặt có thể được nhìn thấy trong một số báo cáo khác nhau và chỉ ra rằng một phần thông tin cụ thể không có sẵn trong báo cáo. Ví dụ: trong báo cáo Vị trí, not set chỉ ra rằng Google Analytics không thể xác định vị trí địa lý chính xác của ai đó khi họ truy cập vào trang web của bạn.

Mặc dù không được đặt trong báo cáo Nguồn / Phương tiện xảy ra khi một URL được gắn thẻ chiến dịch chưa được tạo hoàn chỉnh (ví dụ: nếu 'nguồn' không được xác định, nó sẽ được hiển thị như không được đặt trong báo cáo).

76. Organic: Hữu cơ/không phải trả tiền

Không phải trả tiền đề cập đến những người nhấp vào liên kết miễn phí từ trang kết quả tìm kiếm. Ví dụ: những người nhấp qua trang web của bạn từ một kết quả miễn phí trên trang kết quả tìm kiếm của Google.

77. Page: Trang

Trang này hiển thị một phần của URL sau tên miền (đường dẫn) của bạn khi ai đó đã xem nội dung trên trang web của bạn. Ví dụ: nếu ai đó xem https://www.example.com/contact thì / contact sẽ được báo cáo là trang bên trong báo cáo Hành vi.

78. Page Value: Giá trị trang

Cho phép bạn hiểu tác động của các trang trên trang web của bạn trong việc thúc đẩy giá trị dựa trên các giao dịch thương mại điện tử và chuyển đổi mục tiêu (trong đó giá trị mục tiêu đã được đặt). Mỗi trang dẫn đến chuyển đổi chia sẻ giá trị được tạo ra bởi chuyển đổi.

79. Page Per Session: Số trang mỗi phiên

Chỉ số cấp cao nhất về mức độ tương tác của người dùng hiển thị số lần xem trang trung bình trong mỗi phiên.

80. Pageview: Số lần xem trang

Số lần xem trang được báo cáo khi một trang đã được người dùng xem trên trang web của bạn. Trong báo cáo các trang Google Analytics, theo mặc định, các trang của bạn được sắp xếp theo mức độ phổ biến dựa trên số lần xem trang. Điều này cho phép bạn xem nội dung nào đang được xem thường xuyên nhất.

81. PII (Thông tin nhận dạng cá nhân)

Theo Điều khoản dịch vụ của Google Analytics, bạn không được thu thập PII (thông tin nhận dạng cá nhân) vào các báo cáo của mình. Điều này bao gồm địa chỉ email, tên đầy đủ và các chi tiết cá nhân khác. Tuy nhiên, theo Điều khoản dịch vụ, bạn có thể thu thập các ID sau đó có thể được liên kết với các cá nhân bên ngoài Google Analytics.

82. Paid: Đã thanh toán

Xem CPC.

83. Percentage of New sesion: Phần trăm phiên mới

Hiển thị phần trăm phiên cho những người trước đây chưa truy cập vào trang web của bạn. Chỉ số này được tính bằng cách chia số lượng người dùng mới cho tổng số phiên. Ví dụ: nếu 100 người đã truy cập trang web của bạn lần đầu tiên trong tổng số 200 phiên, thì tỷ lệ phiên mới sẽ được báo cáo là 50%.

84. Previous Page Path: Đường dẫn trang trước

Đường dẫn trang trước là thứ nguyên cho phép bạn xem trang được xem ngay lập tức trước một trang khác trong một phiên. Đường dẫn trang trước có thể hữu ích để xem xét các đường dẫn điều hướng mà mọi người đang sử dụng giữa các trang riêng lẻ trên trang web của bạn.

Doanh thu từ (các) mặt hàng được bao gồm trong giao dịch thương mại điện tử.

85. Property: Thuộc tính

Thuộc tính được tạo trong tài khoản Google Analytics. Mỗi thuộc tính đại diện cho một phiên bản của ID theo dõi được sử dụng để thu thập dữ liệu từ trang web, nhóm trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc Giao thức đo lường.

Mỗi thuộc tính sẽ bao gồm dữ liệu được gửi đến ID theo dõi được liên kết. Sau khi dữ liệu được thu thập, dữ liệu sẽ được xử lý trong chế độ xem báo cáo (hoặc các chế độ xem) được tạo trong thuộc tính.

86. Quanlity: Số lượng

Số lượng sản phẩm được mua trong giao dịch thương mại điện tử.

87. Referral: Giới thiệu

Giới thiệu được báo cáo khi người dùng nhấp qua trang web của bạn từ một trang web bên thứ ba khác. Báo cáo giới thiệu cho phép bạn xem tất cả các trang web (theo miền) đang gửi cho bạn lưu lượng truy cập. Bạn cũng có thể đi sâu vào báo cáo giới thiệu để xem 'Đường dẫn giới thiệu' cho phép bạn xem các trang riêng lẻ liên kết đến trang web của bạn.

88. Regular Expresion: Biểu thức chính quy (hoặc Regex)

Một phương pháp so khớp mẫu nâng cao trong chuỗi văn bản. Biểu thức chính quy có thể được sử dụng ở nhiều nơi khác nhau bên trong Google Analytics bao gồm bộ lọc chế độ xem, mục tiêu, phân đoạn, bộ lọc bảng và hơn thế nữa.

89. Returning Visitor: Khách truy cập trở lại

Một số lượng nhỏ các báo cáo đề cập đến việc quay lại và khách truy cập mới. Một khách truy cập quay lại được báo cáo khi ai đó có cookie Google Analytics hiện tại quay lại trang web của bạn. Người dùng có thể được tính là cả người mới và người quay lại nếu họ truy cập trang web của bạn nhiều lần trong phạm vi ngày.

90. Revenue: Doanh thu

Doanh thu bán hàng được báo cáo từ các giao dịch đã được Google Analytics theo dõi. Số liệu doanh thu có thể bao gồm phí vận chuyển và thuế tùy thuộc vào mã theo dõi thương mại điện tử đã được triển khai.

91. Revenue Per User: Doanh thu trên mỗi người dùng

Tổng doanh thu chia cho số lượng người dùng hiển thị số tiền trung bình được tạo ra cho mỗi người dùng.

92. Sampling: Lấy mẫu

Để tăng tốc độ xử lý báo cáo, một phần dữ liệu được sử dụng để ngoại suy (hoặc ước tính) tập hợp dữ liệu hoàn chỉnh cho báo cáo. Lấy mẫu xảy ra khi bạn yêu cầu dữ liệu cụ thể trong báo cáo của mình khi có hơn 500.000 phiên trong thuộc tính cho phạm vi ngày đã chọn. Cách dễ nhất để giảm lấy mẫu là giảm phạm vi ngày đã chọn.

93. Search Query: Truy vấn tìm kiếm

Thuật ngữ thực tế mà ai đó đã sử dụng trong công cụ tìm kiếm trước khi nhấp qua trang web của bạn. Tùy thuộc vào báo cáo, các thuật ngữ có thể từ quảng cáo trả tiền (bên trong báo cáo Google Ads) hoặc từ kết quả tìm kiếm không phải trả tiền của Google (bên trong báo cáo Search Console).

94. Search Term: Cụm từ tìm kiếm

Nếu trang web của bạn có chức năng tìm kiếm nội bộ, bạn có thể định cấu hình báo cáo Tìm kiếm trang web để hiển thị các thuật ngữ cụ thể mà mọi người đang sử dụng khi họ tìm kiếm trang web của bạn.

95. Segment: Phân đoạn

Xem phân đoạn tùy chỉnh .

96. Self-Referral: Tự giới thiệu

Các giới thiệu đến từ trang web của riêng bạn được gọi là 'tự giới thiệu'. Điều này có thể xảy ra nếu có một trang (hoặc các trang) trên trang web của bạn không được cài đặt mã theo dõi Google Analytics. Ví dụ: nếu một trang thiếu mã theo dõi hoặc nếu trang web của bạn trải dài trên nhiều tên miền.

Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ muốn khắc phục vấn đề theo dõi để loại bỏ (hoặc giảm bớt) các tự giới thiệu. Điều này là do một phiên mới được tạo khi ai đó nhấp vào từ trang (hoặc các trang) gây ra tự giới thiệu.

97. Sesion: Phiên

Một lượt truy cập vào trang web của bạn, bao gồm một hoặc nhiều lần xem trang, cùng với các sự kiện, giao dịch thương mại điện tử và các tương tác khác.

Thời gian chờ của phiên mặc định là 30 phút, có nghĩa là nếu ai đó không hoạt động trên trang web của bạn trong hơn 30 phút, thì một phiên mới sẽ được báo cáo nếu họ thực hiện một tương tác khác, chẳng hạn như xem một trang khác.

98. Session Setting: Cài đặt phiên

Bạn có thể điều chỉnh thời gian chờ của phiên mặc định và thời gian chờ của chiến dịch bằng cách điều hướng đến 'Quản trị', sau đó chọn 'Thông tin theo dõi' và 'Cài đặt phiên'. Phiên mặc định hết thời gian chờ 30 phút.

Đây là tiêu chuẩn ngành, vì vậy bạn chỉ nên thay đổi điều này nếu bạn có lý do cụ thể. Thời gian chờ của chiến dịch mặc định là sáu tháng. Điều này có nghĩa là chiến dịch sẽ nhận được tín dụng cho các phiên trực tiếp tiếp theo trong sáu tháng.

Nếu bạn có thời gian chuyển đổi dự kiến ngắn hơn hoặc dài hơn cho các chiến dịch của mình, bạn có thể điều chỉnh thời gian chờ của chiến dịch.

99. Site Search: Tìm trang

Google Analytics có thể được định cấu hình để theo dõi những người sử dụng chức năng tìm kiếm nội bộ của trang web của bạn. Báo cáo tìm kiếm trang web cho phép bạn xem các cụm từ tìm kiếm mà mọi người đang sử dụng, tìm kiếm lặp lại, danh mục tìm kiếm, các trang mà mọi người bắt đầu tìm kiếm và tỷ lệ phiên bao gồm một tìm kiếm.

100. Smart Goal: Mục tiêu thông minh

Nếu bạn không thể định cấu hình mục tiêu của riêng mình theo cách thủ công, thì bạn có thể sử dụng công nghệ máy học của Google để xác định các phiên có nhiều khả năng dẫn đến chuyển đổi nhất.

101. Social: Xã hội

Mạng xã hội xuất hiện dưới dạng kênh tiếp thị (trong nhóm kênh mặc định) trong báo cáo Chuyển đổi tự động bao gồm lưu lượng truy cập đến từ mạng xã hội, bao gồm Twitter và Facebook. Báo cáo Chuyển đổi cũng bao gồm một tập hợp các báo cáo xã hội chuyên dụng để phân tích và báo cáo thêm về hiệu suất của lưu lượng truy cập mạng xã hội đến của bạn.

102. Social Plugin

Google Analytics có thể được định cấu hình để theo dõi những người tương tác với các tiện ích chia sẻ xã hội được nhúng trong trang web của bạn. Sau đó, báo cáo plugin xã hội cho phép bạn báo cáo về các trang mà mọi người đang truy cập khi họ sử dụng tiện ích chia sẻ xã hội của bạn, mạng xã hội họ sử dụng và hành động họ đã thực hiện.

103. Source: Nguồn

Nguồn là một trong bốn thứ nguyên chính (cùng với phương tiện, chiến dịch và kênh) để báo cáo và phân tích cách mọi người tìm thấy trang web của bạn. Nguồn cho bạn biết nơi tin nhắn đã được nhìn thấy.

Ví dụ: nguồn 'google' sẽ cho biết rằng ai đó đã tìm thấy trang web của bạn sau khi thực hiện tìm kiếm trên Google.

Nguồn có thể được sử dụng kết hợp với phương tiện để có thông tin chi tiết hơn, ví dụ: nguồn 'google' và phương tiện 'cpc' sẽ được báo cáo cho các nhấp chuột có trả tiền từ các chiến dịch Google Ads của bạn.

104. Transaction: Giao dịch

Một lần mua hàng trên trang web của bạn được báo cáo bên trong Google Analytics. Mỗi giao dịch có thể bao gồm một hoặc nhiều mặt hàng đã được mua khi thanh toán và mỗi giao dịch được liên kết với một ID giao dịch được gửi đến Google Analytics từ hệ thống thương mại điện tử của bạn bằng cách sử dụng mã theo dõi thương mại điện tử đặc biệt.

Số lượng giao dịch, cùng với tổng doanh thu và tỷ lệ chuyển đổi thương mại điện tử nói chung là các thước đo thành công chính của một trang web thương mại điện tử. Mỗi giao dịch thương mại điện tử có thể bao gồm thông tin chi tiết về tổng giá trị giao dịch, các mặt hàng đã mua, chi tiết giao hàng và hơn thế nữa.

105. Tracking ID: ID theo dõi

Để gửi lần truy cập đến thuộc tính thích hợp bên trong Google Analytics, ID theo dõi được bao gồm trong mã theo dõi (hoặc thẻ Trình quản lý thẻ của Google). ID theo dõi bắt đầu bằng 'UA', theo sau là một chuỗi số, ví dụ: UA-123456-1. Số giữa dấu gạch ngang là số nhận dạng duy nhất cho tài khoản Google Analytics và số ở cuối xác định thuộc tính trong tài khoản

106. Transaction Per User: Giao dịch trên mỗi người dùng

Số lượng giao dịch chia cho số lượng người dùng. Số liệu này có thể cung cấp thông tin chi tiết về trang web của bạn đang hoạt động tốt như thế nào dựa trên các giao dịch thương mại điện tử.

107. Unique Pageview: Số lần xem trang duy nhất

Đếm một trang một lần ngay cả khi nó được xem nhiều lần trong một phiên duy nhất. Ví dụ: nếu ai đó truy cập trang chủ của bạn, sau đó xem trang 'giới thiệu về chúng tôi' và sau đó điều hướng trở lại trang chủ của bạn, trang chủ sẽ có một lần xem trang duy nhất (mặc dù trang được xem hai lần trong phiên).

108. URL Builder: Trình tạo URL

URL Builder là một công cụ do Google cung cấp cho phép bạn thêm các thẻ chiến dịch vào các URL đến của mình. Nó đặc biệt hữu ích nếu bạn mới bắt đầu với các thẻ chiến dịch vì nó cung cấp một giao diện trực quan.

109. User: Người dùng

Một cá nhân đang duyệt trang web của bạn (về mặt kỹ thuật, một cookie trình duyệt duy nhất). Mỗi người dùng có thể truy cập trang web của bạn nhiều lần, ví dụ: một người dùng có thể tạo ba phiên trên trang web của bạn, với mỗi phiên chứa nhiều lần xem trang.

Theo mặc định, mỗi cookie trình duyệt duy nhất sẽ được tính là một người dùng riêng biệt, có nghĩa là ai đó truy cập trang web của bạn trên nhiều thiết bị (mỗi thiết bị có cookie trình duyệt của riêng họ) sẽ có nghĩa là nhiều người dùng được báo cáo.

Các ID người dùng tính năng cho phép bạn theo dõi các cá nhân độc đáo mà tự nhận mình trên nhiều thiết bị.

110. User Explorer: Trình khám phá người dùng

Báo cáo Trình khám phá người dùng cho phép bạn xem các ID cookie đã được tạo trong trình duyệt của mọi người. Điều này cho phép bạn xem cách mọi người tương tác với trang web của bạn qua nhiều phiên.

111. Users Flow: Luồng người dùng

Báo cáo Luồng người dùng là bản trình bày trực quan về cách người dùng điều hướng và tương tác với trang web của bạn. Ví dụ: bạn có thể xem các đường dẫn mà mọi người đi khi họ xem nội dung trên trang web của bạn sau khi họ đến nơi.

112. User ID: ID người dùng

Một số nhận dạng duy nhất được sử dụng để kết hợp các phiên từ một người đã biết trên trang web của bạn. Khi bạn có thể xác định ai đó (ví dụ: sử dụng ID từ CRM của bạn hoặc một hệ thống khác), bạn có thể gửi ID đến Google Analytics để kích hoạt một bộ báo cáo thiết bị chéo đặc biệt.

Mặc dù điều này cung cấp số lượng người dùng chính xác hơn, vì ai đó cần được xác định (ví dụ: bằng cách đăng nhập vào trang web của bạn), chỉ một phần người dùng của bạn sẽ được đưa vào các báo cáo này. 

113. User Timings: Thời gian của người dùng

Bạn có thể báo cáo về khoảng thời gian tùy chỉnh bằng tính năng Thời gian người dùng. Điều này có thể được sử dụng để báo cáo về thời gian tải của các yếu tố tùy chỉnh trên trang web của bạn, như AJAX hoặc để báo cáo về bất kỳ khoảng thời gian tùy chỉnh nào, như thời gian cần thiết để hoàn thành biểu mẫu đăng ký. Để sử dụng các báo cáo, bạn sẽ cần phải sửa đổi triển khai của mình để gửi thời gian người dùng tùy chỉnh đến Google Analytics.

114. User ID Coverage: Phạm vi User ID

Khi bạn tạo chế độ xem User ID chuyên dụng trong Google Analytics, báo cáo Phạm vi User ID sẽ có sẵn trong chế độ xem báo cáo chuẩn. Báo cáo cho bạn biết tỷ lệ phần trăm người dùng được liên kết với một ID so với những người chưa liên kết. UTM Tag

Thẻ UTM là các tham số truy vấn riêng lẻ được sử dụng để tạo nên một URL được gắn thẻ chiến dịch. Các thẻ UTM bao gồm utm_name, utm_source, utm_medium, utm_term, utm_content và utm_id ít được biết đến hơn. UTM là viết tắt của 'Urchin Traffic Monitor' (Urchin là tiền thân của Google Analytics).

115. View: Lượt xem

Trong mỗi thuộc tính Google Analytics, có một hoặc nhiều chế độ xem báo cáo chứa dữ liệu từ trang web của bạn. Chế độ xem có thể chứa một tập hợp dữ liệu hoàn chỉnh từ mã theo dõi hoặc một tập hợp con dữ liệu (sử dụng Filter ). Mỗi chế độ xem báo cáo có mục tiêu riêng và các cấu hình khác.

Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Google Analytics 

Seothetop tổng hợp